Lørdagsuniversitet, Harstad: - Å verge et barn

Hvordan behandles enslige mindreårige flyktninger i Norge? Hvordan oppleves det å være representant/verge for denne gruppa av barn?

Anne-Marith Rasmussen Foto: Kjetil Nilsen

Universitetslektor Anne-Marith Rasmussen vil med sitt foredrag rette oppmerksomheten mot de såkalte "oktober-barna" - en betegnelse som er knyttet til enslige, mindreårige afghanske asylsøkere som kom til Norge høsten 2015.
Mange av disse manglet kjent identitet og fødselsdato. Utlendingsmyndighetene satte da fødselsdato til dagen de ble registrert som asylsøkere. Alle som var cirka 16 år, og ankom i oktober, fylte etter dette systemet 18 år i oktober 2017. Utlendingsmyndighetene har bestemt at de skal sendes tilbake til Afghanistan.

Anne-Marith Rasmussen har fulgt oktoberbarna og deres situasjon. Hun var verge for noen av dem som  bodde på Borkenes og Evenskjer mottak tidligere, og i sommer tok hun turen til Paris for å spore dem opp. 

Når: 29.09.18 kl 12.00–13.00
Hvor: Panorama kaffebar
Sted: Harstad
Målgruppe: Ansatte, Studenter, Gjester / eksterne
Kontakt: Lisbeth P. Bøe
E-post: lisbeth.p.boe@uit.no
Legg i kalender