Lørdagsuniversitetet: Effekter av kongekrabbeinvasjonen - pest og plage eller havets gull?

Kongekrabbeinvasjonen ga forvaltningen og forskningen store utfordringer siden kunnskapsnivået om artens effekter på økosystemet var svært lav. Hva vet vi nå om kongekrabbens effekter på andre arter?

I startfasen av invasjonen var forskerne på etterskudd, og manglet i stor grad gode data på bunndyr i Finnmark og Troms. I dag er kunnskapsnivået blitt mye større vi vet mere om kongekrabbens effekter på andre deler av økosystemet. Kongekrabben har vært en plagsom bifangst for fiskere i Øst-Finnmark, men er i dag også blitt en viktig inntektskilde for kystbefolkningen.

Det er reist en rekke spørsmål om kongekrabben:

-kan kongekrabbe omdanne og foredle «skitt» som havner på havbunnen til høyverdig godt betalt mat?

-vil kongekrabben spise opp bunndyrene og legge bunnen øde?

-vil kongekrabbe spise opp fiskeegg og yngel og rasere de andre fiskeriene?

-hvilke direkte og indirekte effekter har kongekrabben på andre arter i økosystemet?

Professor Torstein Pedersen ved Institutt for Arktisk og marinbiologi forteller om kongekrabbens effekter.

Når: 03.11.18 kl 13.00–14.00
Hvor: Kulturhuset Tromsø, Lillescenen
Sted: Tromsø
Målgruppe: Ansatte, Studenter, Gjester / eksterne, Inviterte, Enhet
Kontakt: Camilla Martinsen
E-post: camilla.martinsen@uit.no
Legg i kalender