Lørdagsuniversitetet: Fantes det "gamledaga" i steinalderen? (Tromsø)

Vi er opptatt av hva som skiller vår tid fra tider før oss, og vi har lover og regler for hva og hvordan vi skal ta vare på ting fra fortida. Var ting fra tidligere tider noe også folk i steinalderen var opptatt av? I så fall: hvorfor det?

 

Bilde av en stein med helleristninger.
Midt på en steinalderboplass på Sørøya lå det fem steinblokker med helleristninger på. Ulike dyr og en stor båt med mannskap ble hugget inn i steinene nesten tusen år før folk reiste husene sine rundt dem. Kan fortida ha hatt betydning i fortida? Foto: Marianne Skandfer

«Gamledaga» er et begrep om noe som både i tid og ikke minst i innhold ligger bak oss. Det er blitt fjernt og annerledes. I Vesten lever vi i en tid der teknologiske nyvinninger medfører store endringer i våre dagligliv. Mye har skjedd bare i løpet av den siste generasjonen, og svært mye har forandret seg siden siste verdenskrig. Steinalderen er for folk flest den aller fjerneste, lavteknologiske og annerledes fortiden, selve starten av menneskenes tilværelse i vår landsdel. Nye undersøkelser av steinalderbosettinger i Nord-Norge viser at fortiden også var noe folk i steinalderen forhold seg til. Spor fra eldre tider ga betingelser for hvordan nye generasjoner brukte steder. Hvilken rolle hadde fortida i steinalderen?

Vi gleder oss til å høre Marianne Skandfer førsteamanuensis ved seksjon for kulturvitenskap fortelle mer!

Når: 01.12.18 kl 13.00–14.00
Hvor: Kulturhuset, Lillescenen
Sted: Tromsø
Målgruppe: Ansatte, Studenter, Gjester / eksterne, Inviterte, Enhet
Kontakt: Camilla Martinsen
E-post: camilla.martinsen@uit.no
Legg i kalender