Lørdagsuniversitetet: Anvendelse av Big Data - Et mulig tveegget sverd (Tromsø)

«Big Data» er et vidt begrep som benyttes for å beskrive store eller komplekse datasett som krever avanserte teknologiske løsninger for å kunne finne mulig verdifull informasjon og innsikt

Daglig omgir vi oss direkte og indirekte med en rekke slike systemer som benyttes til å forenkle hverdagen vår, gi oss ny kunnskap samt globale gratistjenester som digitale sosiale nettverk. Robotisering, automatisering og kunstig intelligens er nøkkelord for å effektivt kunne utnytte slike enorme datamengder. Dette foredraget gir konkrete eksempler på noe av nytteverdien innsamling og bruk av slike store datatsett kan ha i et moderne samfunn, men foredraget vil også belyse en rekke mulige negative aspekt ved denne altomfattende teknologien.

Vi gleder oss til å høre Dag Johansen professor ved Institutt for informatikk fortelle mer!

Når: 24.11.18 kl 13.00–14.00
Hvor: Kulturhuset, Lillescenen
Sted: Tromsø
Målgruppe: Ansatte, Studenter, Gjester / eksterne, Inviterte, Enhet
Kontakt: Camilla Martinsen
E-post: camilla.martinsen@uit.no
Legg i kalender