Lørdagsuniversitetet: Pasienthistorier - Et møte mellom medisin og litteratur (Tromsø)

Stadig flere mennesker forteller om egen eller pårørendes sykdom. På hvilken måte kan litteraturvitenskap og medisin sammen bidra til å forløse potensialet for bedre pasientbehandling som ligger i disse fortellingene?

 

Fortellinger som tematiserer sykdom er en stadig mer populære, og ikke minst gjelder dette selvbiografiske skildringer av egenopplevd sykdom eller sykdom i nær familie. Slike pasientfortellinger kan gi et utfyllende bilde av hva det innebærer å være syk og potensielt bidra til en økt forståelse av pasientens situasjon, og et bedre grunnlag for kommunikasjon mellom pasient og helsevesen, samt mellom pasient og pårørende. Men hvordan skal vi best nærme oss slike fortellinger for å uttømme det potensialet som ligger i genren? I en samtale mellom lege Sandra Goldbeck-Wood (Cambridge University Hospitals, UK) og litteraturviterne og stipendiat Ingri Løkholm Ramberg (UiT) og førsteamanuensis Linda Nesby (UiT) diskuteres mulighetene, men også utfordringene ved pasientfortellinger – tekster som representerer et møte mellom litteratur og medisin. Samtalen innledes med en presentasjon av genren pasientfortellinger.  

Når: 10.11.18 kl 13.00–14.00
Hvor: Kulturhuset, Lillescenen
Sted: Tromsø
Målgruppe: Ansatte, Studenter, Gjester / eksterne, Inviterte, Enhet
Kontakt: Camilla Martinsen
E-post: camilla.martinsen@uit.no
Legg i kalender