Lørdagsuniversitetet: DNAet i blodet ditt røper hvordan du lever (Tromsø)

Lurer du på hvordan kroppen kan skru genene på «mute»? Lurer du på hvordan identiske tvillinger allikevel kan være litt ulike? Kan du på noen måte påvirke ditt eget DNA med hvordan du lever? Er du født sånn eller blitt sånn?

Diskusjonen om hva som styrer hvordan våre egenskaper som individer blir til har rullet lenge. Den genetiske koden i vårt DNA ble kartlagt for 15 år siden, men det er fremdeles mye som ikke er forstått i balansen mellom arv og miljø. Forskning på epigenetikk studerer arvbare endringer i genaktivitet som ikke er styrt av rekkefølgen i DNA-koden. Under dette foredraget får man innsikt i hvordan miljøet og livsstilen vår kan påvirke vårt DNA og litt om hvordan Nøst arbeider med å finne epigenetiske signaler i DNAet som er knyttet til røyking og risiko for lungekreft.

 Vi gleder oss til å høre Therese Haugdahl Nøst postdoktor ved Institutt for samfunnsmedisin fortelle mer!

Når: 27.10.18 kl 13.00–14.00
Hvor: Kulturhuset, Forum
Sted: Tromsø
Målgruppe: Ansatte, Studenter, Gjester / eksterne, Inviterte, Enhet
Kontakt: Camilla Martinsen
E-post: camilla.martinsen@uit.no
Legg i kalender