Æresdoktorkreering og seremoni (Tromsø)

En nobelprisvinner, en spellemannsvinner, en forkjemper for global helse og en av universitetets pionerer er utnevnt til nye æresdoktorer ved UiT Norges arktiske universitet i jubileumsåret 2018.

De fire æresdoktorene er den israelsk-amerikanske nobelprisvinneren i kjemi, professor Arieh Warshel, musiker Mari Boine, lege og redaktør Richard Horton fra Storbritannia og tidligere rektor, professor og en av pionerene ved UiT Norges arktiske universitet, Olav Holt.

– Alle har de innenfor hver sine fagfelt og på hver sine måter utmerket seg. Fellesnevneren for dem alle er at deres innsats har hatt – og fortsatt har – betydning for andre, sier rektor ved UiT Norges arktiske universitet, Anne Husebekk.

I forbindelse med 50-årsjubileet i år har styret ved UiT Norges arktiske universitet valgt å utnevne fire nye æresdoktorer. Det vanlige er én til tre.

– Ved spesielle anledninger kan UiT utnevne ytterligere én til to æresdoktorer. I år benytter vi femtiårsjubileet som anledning til å utnevne fire æresdoktorer, sier Husebekk.

Den høytidelige æresdoktorkreeringen er lagt til hovedmarkeringen for universitetets femtiårsfeiring og i forbindelse med jubileumsmiddagen onsdag den 26. september. Boine, Holt, Warshel og Horton kommer alle til Tromsø 26. september for å motta utmerkelsen.

Æresdoktorat tildeles personer som har bidratt med betydningsfull vitenskapelig eller kunstnerisk innsats, fremragende arbeid til gagn for kunsten eller vitenskapen eller kvaliteter eller innsats av spesiell betydning for universitetssamfunnet.

Arrangementet er åpent for alle.

Utnevner fire nye æresdoktorer

Når: 26.09.18 kl 13.00–16.00
Hvor: Auditorium 1
Sted: Tromsø
Målgruppe: Studenter, Gjester / eksterne, Inviterte, Enhet
Kontakt: Marit Hansen
E-post: m.hansen@uit.no
Legg i kalender