Lørdagsuniversitetet: Kampen om kysten - Hva er en rettferdig fordeling av fiskeressursene (Tromsø)

Fiskerirettighetene og kvotesystemet i Norge er omdiskutert og endringer er på vei!

  

Er dagens fiskerikvoter rettferdig fordelt, både mellom nålevende og framtidige generasjoner? Hva taler for og mot å overføre kvotene på få hender? Hva med arbeidsplasser og levende lokalsamfunn langs kysten?

Vi gleder oss til å høre Svein Kristian Arntzen førsteamanuensis ved Det juridiske fakultet og Øyvind Stokke førsteamanuensis ved Institutt for filosofi og førstesemesterstudier fortelle mer om tema!

 

Når: 06.10.18 kl 13.00–14.00
Hvor: Hålogaland Teater
Sted: Tromsø
Målgruppe: alle
Kontakt: Camilla Martinsen
E-post: camilla.martinsen@uit.no
Legg i kalender