Havets Hemmeligheter: Genetiske ressurser i det dype havet

Få spennende kunnskap om havet i en uformell og hyggelig setting, på Havets hemmeligheter! Temaet denne gang er de eventyrlige genetiske ressursene som fins i det dype havet: hvilke muligheter gir de– og hvem har rett til dem?

Velkommen til Havets hemmeligheter, og få spennende kunnskap om havet i en uformell og hyggelig setting!
(Information in English below)


Denne gangen er temaet:

"GENETISKE RESSURSER I DET DYPE HAVET: HVILKE MULIGHETER GIR DE, OG HVEM HAR RETT TIL DEM?

Her kan du melde deg på

Havområdene utenfor de nasjonale grensene - som ingen har råderett over – utgjør hele 95 prosent av havene våre.

Dypt nede i havet fins eventyrlige genetiske ressurser som vi først nå begynner å ane rekkevidden av. DNA fra fisk, sjødyr, planter og organismer med ekstreme egenskaper kan være svært verdifullt for menneskeheten, både økonomisk og medisinsk.

Hvordan kan man utnytte disse naturstoffene – hva er mulighetene?
Dette vil Klara Stensvåg, leder av forskningsgruppen for bioprospektering på Norges Fiskerihøyskole, gi deg et innblikk i, med foredraget «Marin bioprospektering - Utnytting av naturstoffer fra bærekraftige havressurser. Muligheter, erfaringer og utfordringer»

Og, siden områdene det er snakk om, er mangelfullt regulert: Hvem skal ha tilgang til disse ressursene? Fins det en måte å fordele ressursene rettferdig på? Det vil post.doc. Vito Lucia, fra KG Jebsen senter for havrett/Det juridiske fakultet, gi deg innsikt i.

Velkommen! Arrangementet er gratis. Det vil bli servert fingermat og vin eller mineralvann. Fordragene vil bli holdt på engelsk. 

PÅMELDING:
Klikk på denne lenken for å melde deg på!

Program (med forbehold om små endringer i tidsrammene) 

Kl 19.00: Velkommen

Kl.19.15: Vito De Lucia: «Who has the rights to the genetic resources in the deep sea? Can they be shared it in a “fair” way?" 

Kl. 19. 45: Klara Stensvåg: « Marine bioprospecting – exploitation of natural products (NP) from sustainable resources. Possibilities, experience and challenges.”

Kl. 20. 15: Servering av lett mat og litt vin/mineralvann, mingling.

Kl. 20. 30: Spørsmål og diskusjon.

Kl. 21.00: Slutt.


INFORMATION IN ENGLISH:
The Secrets of the Sea - Genetical Resources in the deep sea: Possibilities and rights

The maritime areas outside national jurisdiction, makes out 95 per cent of the sea. Deep down in the sea there are extraordinary genetic resources.
DNA from fish, marine animals, plants and organisms with extreme properties can be very valuable to humanity, both economically and medically.

Vito De Lucia from JCLOS/The faculty of Law, will talk about the Law of the Sea: who has the rights to these resources? Can they be shared it in a “fair” way?

Klara Stensvåg from The Norwegian College of Fishery Science, will give the speech “” Marine bioprospecting – exploitation of natural products (NP) from sustainable resources. Possibilities, experience and challenges.”


Welcome! The event is free of charge. Refreshments (wine, mineral water) and light food will be served.

PLEASE REGISTER THROUGH THIS LINK 

 

Når: 30.08.18 kl 19.00–21.00
Hvor: Champagnekantina, UiT (TEO Hus 6)
Sted: Tromsø
Målgruppe: alle
Lenke: Klikk her
Kontakt: Christin Skjervold
E-post: christin.skjervold@uit.no
Legg i kalender