Seminaret: Mari Boine og UiT Norges arktiske universitet – drivkrefter i nord


Møt Mari Boine i samtale med rektor Anne Husebekk. Samtalen ledes av Marit Anne Hauan. UiT tilbyr frokost til Riddu-publikummet.

 

Seminaret: Mari Boine og UiT Norges arktiske universitet – drivkrefter i nord

 

UiT Norges arktiske universitet utnevner i 2018, i forbindelse med UiTs 50årsjubileum, Mari Boine til æresdoktor. Mari Boines artistkarriere fikk en god start da hun selv var student. Under seminaret blir vi enda bedre kjent med artisten Mari Boine, der hun møter rektor Anne Husebekk. Mari Boine har vært en viktig stemme i sentrale samiske og urfolksspørsmål, samtidig som UiT har utviklet til å bli en av verdens viktigste forsknings- og utdanningsinstitusjoner i samiske temaer.

 

Ordstyrer er Marit Anne Hauan.  

 

 

Seminára: Mari Boine ja UiT Norgga árktalaš universitehta – vuolggaheaddjit davvin

 

UiT Norgga árktalaš universitehta nammada 2018:s, UiT 50 jagi ávvudeami oktavuođas, Mari Boine gudnedoavttirin. Mari Boine álggii artistan dalle go ieš lei studeanta. Semináras oahpásmuvvat lagabui artisttain Mari Boiniin, gii deaivvada rektoriin Anne Husebekkain. Mari Boine lea leamaš dehálaš jietna guovddáš sámi ja eamiálbmotáššiin, ja UiT ges lea šaddan okta máilmmi deháleamos dutkan- ja oahpahusásahusain sámi fáttáin.

 

Ságastallama jođiha Marit Anne Hauan.

 

Få utskriftsvennlig versjon ved å trykke på denne
Informasjon
     
Når:
14.07.18 kl. 11:00 - 11:50
Hvor:
Biblioteket, Senter for nordlige folk, Manndalen
Studiested:
Tromsø, Alta, Hammerfest, Kirkenes, Harstad, Narvik, Bardufoss, Storslett, Bodø, Mo i Rana, Annet
Målgruppe:
Alle