Konsertforestilling: Mari Boine – Forstår vi hverandre?


Det blir urpremiere på forestillingen «Áddehallatgo? - Forstår vi hverandre?» under urfolksfestivalen Riddu Riđđu. Mari Boine og UiT Norges arktiske universitet, to drivkrefter i nord.  

UiT Norges arktiske universitet fyller 50 år i 2018. Universitetets fokus på urfolk og samiske spørsmål er unikt i verdenssammenheng. Mari Boine har gjennom et langt artistliv løftet frem urfolksperspektiv og synliggjort samisk identitet for hele verden. Hun blir æresdoktor ved UiT, og under Riddu Riđđu fremfører hun en unik konsertforestilling i anledning universitetsjubiléet.

Fredag 13. juli kl. 14:00 og 17:00

//
UiT Norgga árktalaš universitehta deavdá 50 jagi 2018:s. Universitehta fokus eamiálbmogiidda ja sámi áššiide lea erenoamáš riikkaidgaskasaš dásis. Mari Boine lea olles iežas artistaeallima guovdilastán eamiálbmotperspektiivva ja čalmmustahttán sámi identitehta olles máilbmái. Son nammaduvvo UiT gudnedoavttirin, ja Riddu Riđđu festiválas ovdanbuktá son erenoamáš konseartačájálmasa universitehtaávvudeami oktavuođas.

Bearjadat suoidnemánu 13. beaivvi dii. 14.00 ja 17:00

//
UiT The Arctic University of Norway is turning 50 in 2018. The University’s focus on indigenous peoples and Sami questions are unique in a global context. Mari Boine has through a rich artistic life, lifted indigenous views and made Sami identity visible to the World. She will become Honorary Doctorate at UiT and during Riddu Riđđu she will have a unique concert performance in conjunction with the University’s anniversary.

Friday July 13th at 2pm and 5pm

Riddu Riđđu Festivàla er en internasjonal urfolksfestival, som årlig finner sted i Manndalen i Kåfjord kommune i Nord-Troms. Festivalen er utendørs, og har programtilbud for hele familien. Programmet inneholder verdensomspennende urfolksmusikk, kunst, teater og dans, ungdomsleirer med kunstneriske og politiske workshops, barnefestival, dagsaktuelle seminarer, omfattende kursprogram, film og litteratur.

Riddu Riđđu Festival is an international indigenous festival, which annually takes place in in the northern part of Norway (Manndalen, Kåfjord). The festival has programs for the whole family. The program includes worldwide indigenous music, art, theater and dance, youth camps with artistic and political workshops, children's festival, seminars, film and literature.

Mari Boine er en fremtredende norsk-samisk artist, som er kjent for å ha modernisert samisk musikk ved å bruke elementer fra joiken, men også fra blant annet jazz, rock og andre folkemusikalske tradisjoner. Hun har vunnet flere Spellemannspriser og Nordisk Råds musikkpris, og hun ble i 2009 utnevnt til ridder av 1. Klasse av St. Olavs orden for “sitt allsidige kunstneriske virke”. “Gula Gula” var hennes første debutplate, internasjonalt utgitt av Peter Gabriels Real-world Records. Albumet ble en stor suksess. Hun har siden det gitt ut 9 soloalbum, nylig slapp hun “See the Woman”, sitt første album på engelsk. Hun turnerer jevnlig i inn og utland og spiller både på festivaler og klubber med fullt band, men gjør også intimkonserter med trio.

Listen: https://song.link/album/no/i/1192287196

Få utskriftsvennlig versjon ved å trykke på denne
Informasjon
     
Når:
13.07.18 kl. 14:00 - 17:00
Hvor:
Riddu Riđđu - Senter for nordlige folk
Studiested:
Tromsø, Alta, Hammerfest, Kirkenes, Harstad, Narvik, Bardufoss, Storslett, Bodø, Mo i Rana, Annet
Målgruppe:
Alle