AKTUELL, VIKTIG, SYNLIG? (Alta, Harstad, Tromsø)

Illustrasjons-/bannerbilde for AKTUELL, VIKTIG, SYNLIG? (Alta, Harstad, Tromsø)

I anledning UiTs 50-års jubileum ønsker Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning - HSL - å ta et skråblikk på egen historie. HSL driver med tre hovedfelt som berører samfunnet på alle plan, og i sin strategi har fakultetet som målsetting å være AKTUELL, VIKTIG, SYNLIG - som bidrag til å være Drivkraft i Nord. Lykkes man med det?

Vi inviterer herved til debattmøte på tre av våre kampuser, Harstad, Tromsø og Alta, for å utfordre og reflektere over hvordan HSL-fakultetet fyller sin rolle og samfunnsoppdrag. Produserer HSL kandidater som kan virke i og for regionen? Hvordan deltar/bidrar HSL på viktige samfunnsarenaer der ressursbruk, menneskelig diversitet og aktuelle tema står i fokus? Kort og godt; hvordan fungerer HSL for og i det moderne Nord-Norge?

 

Program ALTA

Debattmøte i Alta finner sted på Studenthuset City. Årets hovedtema under Forskningsdagene er Oppvekst, så fokus vil være på hvordan HSL kan være «aktuell, viktig og synlig» når lokalsamfunn opplever vanskelige saker som overgrep mot barn og unge. 

Debattmøte består av en hovedinnleder, etterfulgt av en paneldebatt med mulighet for innspill fra salen.

Innleder: Kenneth Hætta, frilansjournalist og mottaker av Fritt Ords Pris 2018 for Tysfjord-saken i VG

Øvrig i panelet:

 • Else Boine, studieleder v/ Institutt for barnevern og sosialt arbeid, HSL-fakultetet
 • Synnøve Thomassen Andersen, prodekan, HSL-fakultetet
 • Nina Sørensen, Barnehagefaglig ansvarlig, Alta kommune
 • Politioverbetjent Kennth Nilsen, Finnmark politidistrikt 

Ordstyrer: Nina Hermansen, Instituttleder Institutt for barnevern og sosialt arbeid, HSL-fakultetet

 

Program TROMSØ

Debattmøtet i Tromsø finner sted på Studenthuset Driv sin kafé, og består av tre innledninger som utfordrer HSLs virksomhet fra tre ulike overordnede perspektiv, etterfulgt av paneldebatt med mulighet for innspill fra salen:

Innledere:

 • Silje Lundberg, Naturvernforbundet – Det grønne skiftet
 • Eskild Johansen, iTromsø – Mennesker og diversitet
 • Silje Solstad, Nordlys – Det offentlige ordskiftet

I panelet fra HSL: dekan Sonni Olsen, Torjer Olsen, Mariann Solberg, Ketil Zachariassen, og Hans-Kristian Hernes

Ordstyrer: Asbjørn Bartnes, kommunikasjonsdirektør, Troms politidistrikt

 

Program HARSTAD 

Kveldens arrangement finner sted på Panorama, og bærer tittelen HSL- Aktuell, viktig og synlig i Harstad og denne regionen – en portåpner til UIT

Velkommen v/Rikke Rindahl, Ass instituttleder Institutt for barnevern og sosialt arbeid

Kveldens ordstyrer: Bård Borch Michalsen

Innledende hilsener:

 • Prodekan Lars-Åge Rotvold hilser fra Dekanatet HSL
 • Viserektor Kriss Rokkan Iversen hilser fra Rektoratet

Kveldens samtalepartnere:

 • Gerd Bjørhovde Professor emerita i engelskspråklig litteraturvitenskap
 • Trude Løkholm, Nestor innen barnevernfaget og tidligere leder av barnevernutdanningen ved Høgskolen i Harstad
 • Marie Nordvik, Jurist og universitetslektor ved Institutt for barnevern og sosialt arbeid ved HSL
 • Lars Åge Rotvold, Prodekan HSL

Framføring av Universitetet og HSLs historie i Harstad sett fra Harstad

Avslutning v/Rikke Rindahl, Ass instituttleder Institutt for barnevern og sosialt arbeid

 

 

Når: 25.09.18 kl 19.00–21.00
Hvor: Sentrum, Alta, Harstad og Tromsø
Sted: Tromsø, Alta, Harstad
Målgruppe: alle
Kontakt: christine smith-simonsen
E-post: christine.smith-simonsen@uit.no
Legg i kalender