Marianne Store: Prøveforelesning for master i pedagogikk, ILP


Masterstudenten Marianne Store ved ILP har skrevet avhandlingen. 

«Vi har en unwritten læreplan»
Aksjonslæring i skolekultur

 

Mandag 18. juni  vil hun avholde prøveforelesning med følgende tema:

- Problematiser og diskuter validitet og reliabilitet ved aksjonslæring som strategi for skoleutvikling, aksjonsforskning som forskningsstrategi og intervju som metode i studien ved den aktuelle skolen.

Vel møtt!

 

Få utskriftsvennlig versjon ved å trykke på denne
Informasjon
     
Når:
18.06.18 kl. 12:15 - 13:00
Hvor:
SVHUM B1003
Studiested:
Tromsø
Målgruppe:
Alle

Kontakt:
Nadia A. Tvete