Disputas og prøveforelesning– cand.med. Magnus Larsen


Cand.med Magnus Larsen disputerer for ph.d.-graden i helsevitenskap og vil offentlig forsvare avhandlingen:

“Prognosis in acute aortic dissection - Insights from the International Registry of Acute Aortic Dissection”

Kort sammendrag av avhandlingen:

Factors that determine the long-term prognosis after an acute aortic dissection (AAD) are poorly understood. We have used the available literature and an international acute aortic dissection registry (IRAD) to evaluate certain factors’ influence on outcome. Also, trends in the management and outcome of AAD were examined. We found that the presence of clotted blood in the so-called false lumen in an AAD did not influence the prognosis. The extent of aortic resection during surgery for AAD did not influence short- or long-term outcome. Whether the construction of the “distal anastomosis”, which is the connection between the prosthetic vascular graft and the patient’s aorta, is done with a clamp on the aorta or in hypothermic circulatory arrest, should be determined by each surgeon and to a certain extent based on the patient’s age and life expectancy. The treatment of AAD has changed in the last two decades with more patients being treated with surgical therapies in the current era. (Avhandlingen er tilgjengelig for utlån hos Seksjon for forskningstjenester frem til disputasdato)

Veiledere
Hovedveileder: professor Truls Myrmel

Medveileder: professor II Kristian Bartnes

Bedømmelseskomiteen
Professor Vibeke Hjortdal, Avd. for klinisk medisin Aarhus University Hospital, Danmark - 1. opponent
Professor Emeritus Odd Ragna Geiran, Institutt for klinisk medisin, UiO – 2. opponent
Professor Arthur Revhaug, Institutt for klinisk medisin, Det helsevitenskapelige fakultet, UiT Norges arktiske universitet – leder av komité

Disputasleder
Førsteamanuensis Ann Kristin Hansen, Institutt for klinisk medisin, Det helsevitenskapelige fakultet, UiT Norges arktiske universitet

Prøveforelesning over oppgitt emne holdes kl. 10.15, samme sted: “Vitenskapelig evaluering av nye kirurgiske metoder – hvordan kan vi vite om de er bedre enn de gamle?”

 

Få utskriftsvennlig versjon ved å trykke på denne
Informasjon
     
Når:
20.06.18 kl. 12:15 - 16:00
Hvor:
Tabletten, Farmasi-bygget
Studiested:
Tromsø
Målgruppe:
Alle