Veiledning i praksisstudier - Nasjonal kvalitet i helse- og sosialfaglige utdanninger

Velkommen til nasjonal veiledningskonferanse 9.november i Tromsø!

 

Foto: Truls Tiller 

 

Program

Registrering fra kl.10.00

Konferansier: Camilla Lauritzen 

Kl.11.00-12.00 Kunnskapsgrunnlaget og føringer for veiledning i praksisstudier

Velkommen v/ Prorektor Wenche Jakobsen, UiT

Veiledende retningslinjer – praksisveiledning v/Gro Jamtvedt, dekan, OsloMet

Kvalitet i veiledning- hva viser forskningen? v/Anita Iversen, førsteamanuensis, UiT

 

12.00-12.45 Lunsj

 

12.45-14.30 En modell for refleksjon i veiledning v/Sidsel Tveiten, professor OsloMet/ professor II UiT

Innsending av abstrakt - se under

 

14.30-14.50 Kaffe/te Beinstrekk

 

14.50 -16.20 Kvalitet i veiledning – ulike perspektiv

Hva styrer studentenes læring i praksisstudier? v/Nanna Hauksdottir, universitetslektor, UiT

Norske studenters forventning til praksisstudier v/Marte Øien, nestleder NSO 

«Feedback» som verktøy i veiledning v/ Siri Skommesvik, universitetslektor, UiT

Etikk i veiledning v/ Marita Nordhaug, førsteamanuensis, OsloMet

 

Kl.16.20-17.00  Veien videre: om mandat for ny arbeidsgruppe v/Trine Grønn, Seniorrådgiver UHR

 

Alle deltakere inviteres til Fagbokforlaget’s Boklansering  av Veiledning i høyere utdanning -en vitenskapelig antologi 

Kl.17.15-18.15. 

Sted: Medisin og helsefagbygget 2: U.07.338, Aud. Cortex

 

 

Presentasjon av innledere


Innsending av abstrakt

Deltakerne har mulighet til å sende inn et abstrakt som grunnlag for en veiledningssekvens i sesjonen: En modell for refleksjon v/ Sidsel Tveiten. Hensikten er å demonstrere ulike refleksjonsnivå i veiledning. Eier(e) av utvalgt(e) fortelling(er) som vil brukes som utgangspunkt for demonstrasjonen må være villig(e) til å bli veiledet på scenen.

 

Vi ber om en kort fortelling (max 400 ord) fra egen veiledningspraksis hvor du undrer deg over om dette var god veiledning. Abstraktet sendes til anita.iversen@uit.no innen 19.oktober 2018.


Påmelding

Påmeldingsfrist 19.oktober

Ingen påmeldingsavgift, lunsj inkludert. Det er bindende påmelding.

NB! Hvis du blir forhindret fra å komme må du melde deg av senest 29.oktober.

Bruk lenke i epost-bekreftelsen fra nettskjema for å melde deg av.

Ved manglende avmelding vil vi kreve dekning for utgifter til bevertning.

Kontaktperson angående påmelding/avmelding: tove-beate.engum@uit.no

Få utskriftsvennlig versjon ved å trykke på denne
Informasjon
Når: 09. november 2018 kl. 10.00–17.00
Hvor: UiT Tromsø - MH2 Aud. Cerebrum (MH2U.08.316)
Studiested: Tromsø, Alta, Hammerfest, Kirkenes, Harstad, Narvik, Bardufoss, Annet
Målgruppe: alle
Ansvarlig: Anita Iversen