Veiledning i praksisstudier - Nasjonal kvalitet i helse- og sosialfaglige utdanninger

Velkommen til nasjonal veiledningskonferanse 9.november i Tromsø!

 

Foto: Truls Tiller 

 

Program

Registrering fra kl.10.00

Konferansier: Camilla Lauritzen 

Kl.11.00-12.00 Kunnskapsgrunnlaget og føringer for veiledning i praksisstudier

Velkommen v/ Prorektor Wenche Jakobsen, UiT

Veiledende retningslinjer – praksisveiledning v/Gro Jamtvedt, dekan, OsloMet

Kvalitet i veiledning- hva viser forskningen? v/Anita Iversen, førsteamanuensis, UiT

 

12.00-12.45 Lunsj

 

12.45-14.30 En modell for refleksjon i veiledning v/Sidsel Tveiten, professor OsloMet/ professor II UiT

Innsending av abstrakt - se under

 

14.30-14.50 Kaffe/te Beinstrekk

 

14.50 -16.20 Kvalitet i veiledning – ulike perspektiv

Hva styrer studentenes læring i praksisstudier? v/Nanna Hauksdottir, universitetslektor, UiT

Norske studenters forventning til praksisstudier v/Marte Øien, nestleder NSO 

«Feedback» som verktøy i veiledning v/ Siri Skommesvik, universitetslektor, UiT

Etikk i veiledning v/ Marita Nordhaug, førsteamanuensis, OsloMet

 

Kl.16.20-17.00  Veien videre: om mandat for ny arbeidsgruppe v/Trine Grønn, Seniorrådgiver UHR

 

Alle deltakere inviteres til Fagbokforlaget’s Boklansering  av Veiledning i høyere utdanning -en vitenskapelig antologi 

Kl.17.15-18.15. 

Sted: Medisin og helsefagbygget 2: U.07.338, Aud. Cortex

 

 

Presentasjon av innledere