Disputas – cand.med. Torbjørn Øygard Skodvin

Cand.med. Torbjørn Øygard Skodvin disputerer for ph.d.-graden i helsevitenskap og vil offentlig forsvare avhandlingen:

“Predicting rupture of intracranial aneurysms: morphological and hemodynamic parameters.”

Kort sammendrag av avhandlingen:

Hvilke utposninger kommer til å sprekke?

Stadig flere av oss får oppdaget utposninger på blodårene til hjernen, som gir en livstruende blødning hvis de sprekker. I dette doktorgradsarbeidet viser vi at det er mulig å forutsi hvilke utposninger som kommer til å sprekke, flere år i forkant.

Vi fant at det kunne være små forskjeller mellom de utposningene som sprekker senere og de som ikke sprekker, allerede første dagen de oppdages. Vi fant forskjellene med nøyaktige målemetoder på røntgenbilder, og datasimulering av blodstrøm. Dette kan hjelpe oss å finne de farlige utposningene slik at de kan opereres på forhånd, og spare dem med snille utposninger for en risikofylt hjerneoperasjon de ikke trenger.

De fleste utposninger som oppdages blir operert, slik at vi ikke vet hvordan det ville gått. Vi har funnet et unikt datamateriale med 43 utposninger som ble oppdaget, ikke behandlet, og som likevel sprakk senere. Derfor kan vi svare på spørsmål som nevrokirurger verden over stiller seg.

(Avhandlingen er tilgjengelig for utlån hos Seksjon forutdanningstjenester frem til disputasdato)

Veiledere
Hovedveileder førsteamanuensis Jørgen Gjernes Isaksen, Institutt for klinisk medisin, UiT – Norges arktiske universitet.

Biveileder amanuensis Roar Kloster, Institutt for klinisk medisin, UiT – Norges arktiske universitet.

Biveileder førsteamanuensis Tore Solberg, Institutt for klinisk medisin, UiT – Norges arktiske universitet.

 

Bedømmelseskomiteen
Professor Gabriel J. E. Rinkel, Dpt. Of Neurology and Neurosurgery, Brain Center Rudolf Magnus, University Medical Center Utrecht, Nederland - 1. opponent

Ph.D M.D Magnus Tisell, Dept. of Neurosurgery, Sahlgrenska University Hospital, Sverige - 2. opponent

Førsteamanuensis Linn Hofsøy Steffensen, Institutt for klinisk medisin, Det helsevitenskapelige fakultet, UiT – Norges arktiske universitet – Leder av komite

 

Disputasleder
Professor II Øivind Irtun, Institutt for klinisk medisin, Det helsevitenskapelige fakultet, Universitetet i Tromsø – Norges arktiske universitet

 

Prøveforelesning over oppgitt emne holdes kl. 10.15, samme sted: Subarachnoid hemorrhage- treatment and prognosis”

Når: 27.04.18 kl 10.15–16.00
Hvor: Auditorium 7
Sted: Tromsø
Målgruppe: alle
Ansvarlig: Ingrid Kvist Martinussen
Legg i kalender