MENINGEN MED LIVET - WORKSHOP

Finnes det en mening med livet? Er mening noe som er objektivt gitt og der vi kan ta feil om hva som er meningsfullt og ikke? Er mening noe vi kan oppdage? Eller er det noe vi må skape selv? Finnes det én eller flere meninger med livet? Kan det være meningsfullt å leve gitt at vi alle også skal dø en dag? Kan døden ha noen mening?

Forskningsgruppen i etikk (ERG) ved IFF inviterer alle interesserte til en uhøytidelig og åpen dag viet til å diskutere og undersøke om det finnes mening med livet.

 

PROGRAM

24. April Rom 1.512 OVERSIKTEN

 

9:15 Kaffe & Velkommen

9:30-10:45 Attila Tanyi - On The Road to Meaning - McCarthy on the Meaning of Life

11:15-12:30 Heine A. Holmen - The Meaning of Death

LUNSJ

13:30-13:45 Margunn Kilde, Vilje produksjoner - A Meaningful Workout: Live Art

13:45-15:00 Einar Duenger Bøhn - The Meaning of Life: A Taxonomy and a Theory

15:00 Avslutning - Meningen med livet er ...

 

Alle er velkommen!

 

Registrer deg på forhånd, så vanker det også lunsj - heine.a.holmen@uit.no

Få utskriftsvennlig versjon ved å trykke på denne
Informasjon
Når: 24. april 2018 kl. 09.00–15.00
Hvor: TH1 1.512 OVERSIKTEN
Studiested: Tromsø
Målgruppe: alle