SESAM lunsjseminar: Prosjekt Unga samers karriärutveckling


Senter for samiske studier inviterer til lunsjseminar med Michael Lindblad om prosjekt Unga samers karriärutveckling, tirsdag 20. mars, kl. 11:00-12:00. Ta med matpakken din, vi serverer te og kaffe. Ingen påmelding.

Tid: Tirsdag 20. mars 2018, kl. 11:00-12:00.

Sted: Møterom TEO-H2 2.228 Guovssu, Senter for samiske studier

Presentasjon av "Prosjekt Unga samers karriärutveckling" av Michael Lindblad. 

Kunskapen om unga samers övergångar från skola till arbete är i det närmaste obefintlig. Vilka erfarenheter från skoltid och karriärval har unga samer? Vad beskriver de som centrala brytpunkter i sina karriärvägar? Vilka aktörer och institutionella förhållanden var centrala för de val som fattades? Framkommer skillnadska-pande/hinder i deras berättelser, och hur kan de i så fall förstås i val av studier och yrke? Vad utmärker de unga samernas handlingshorisonter och hur har dessa förändrats över tid?

Detta projekt ska lägga grunden för ett större forskningsprojekt där unga svenska och norska samers karriärvägar står i fokus. Sammarbetspartner er Prof. William Borgen, University of British Columbia, Kanada, leder ett motsvarande projekt om unga med urbefolknings- resp. invandrar-bakgrund.

 

Michael Lindblad

Fil. dr, lektor

Umeå universitet

Inst. för tillämpad utbildningsvetenskap

901 97 Umeå

Få utskriftsvennlig versjon ved å trykke på denne
Informasjon
     
Når:
20.03.18 kl. 11:00 - 12:00
Hvor:
TEO-H2 2.228 Møterom Guovssu, Senter for samiske studier
Studiested:
Tromsø
Målgruppe:
Alle