Premiere "Sykle i Snøstorm"

UiT Norges arktiske universitet og Hålogaland Teater har inngått en fireårig samarbeidsavtale hvor forskning og forskningskommunikasjon står i fokus. I 2018 fyller UiT Norges arktiske universitet 50 år, og Hålogaland Teater inviterer til fest hvor jubilantens historiske og ikke minst framtidige betydning utgjør rammen for en teateraften utenom det vanlige.

 

Hålogaland Teater sier følgende om forestillingen:

Vi tar i bruk hele teaterhuset når vi skal fortelle historien om universitetet – som også er historien om Nord-Norge. Sammen med Nordnorsk Kunstmuseum, Vokal Nord, og et ensemble av skuespillere, dansere og musikere skal vi på en reise gjennom fortid, nåtid og framtid. Vi skal vandre gjennom kunst, forskning, kritiske røster og studentenes egne tanker. Og vi skal vandre på havet. I 2018 feirer vi et bursdagsbarn som har hatt stor betydning ikke bare for byen Tromsø og landsdelen vår, men som også har vakt nasjonal og internasjonal oppmerksomhet. UiT Norges arktiske universitet fyller 50 år, og vi inviterer til fest hvor jubilantens historiske og ikke minst framtidige betydning utgjør rammen for en teateraften utenom det vanlige. Det var Peter Hjort som fikk det ærefulle oppdrag å etablere universitet i nord, nettopp fordi han ble observert syklende i snøstorm. Han var en mann som ikke ville gi seg, og han fikk det til. Femti år etter etableringen har vi et universitet som er internasjonalt anerkjent for sin forskning, og som har en spesiell posisjon og betydning nettopp fordi det er et arktisk universitet. For teatret er tema, diskusjonene og mulighetene som universitetet byr på en gavepakke. Den har vi fylt med et mangfold av uttrykk og stemninger- og gleder oss til å gi den videre til vårt publikum. Velkommen til et unikt møte mellom kunsten og vitenskapen!

 

For billetter og mer informasjon om forestillingen:

http://halogalandteater.no/produksjon/2017/sykle-i-snostorm

Starter: 15.09.18 kl 18.00
Slutter: 29.09.18 kl 21.00
Hvor: Hålogaland teater
Sted: Tromsø
Målgruppe: alle
Legg i kalender
Vedlegg / Bilder: