Prøveforelesning - cand. polit. Ken Harald Enoksen


Cand. polit. Ken Harald Enoksen ved NFH holder sin obligatoriske prøveforelesning over oppgitt tema for graden Philosophiae doctor i samfunnsvitenskap, med tittel:

Drøft likheter og forskjeller mellom lakseoppdrett og
torskeoppdrett i et institusjonelt teoretisk perspektiv. Legg særlig vekt på
næringsaktørenes rolle.

Få utskriftsvennlig versjon ved å trykke på denne
Informasjon
     
Når:
19.03.18 kl. 10:15 - 11:00
Hvor:
Store aud (E-101), NFH-bygget
Studiested:
Tromsø
Målgruppe:
Alle
Telefon:
776 46018