NTL UiT inviterer til åpent seminar: Akademisk frihet: Frihet fra stat eller marked?


Den nye regjeringen hevder den vil sikre mer uavhengige utdanningsinstitusjoner. Vil «frihet fra staten» virkelig føre til økt autonomi eller større avhengighet av markedskreftene? Hva vil økt næringslivssamarbeid medføre når det gjelder faglig autonomi? Er de «frie forskningsmidlene» egentlig så frie?

NTL UiT arrangerer åpent forskningspolitisk seminar fredag 16. mars, klokka 10.15-12.00.

Sted: E0101, 1. etg, E-fløya, HSL-fak + streaming
Følg seminaret via streaming her

Enkel servering

Program

10.15 Leder NTL UiT Torill Nustad: Velkommen

10.20 Mariann Solberg: «Ideen om Akademisk frihet»

10.45 Kommentarer og spørsmål

11.00 Anne Husebekk: «Hvordan ivareta fri og uavhengig forskning når næringslivet og akademia jobber tett sammen?»

11.25 Håkon Fottland: «Internasjonale handelsavtalers innvirkning på akademisk frihet i Norge»

Åpen debatt

Sluttkommentar: Beathe Øgård: «SAIH-kampanjen 2018: Kommersialisering av høyere utdanning globalt»

12.00 Avslutning

Åpent for alle! 

Om innlederne:

Mariann Solberg er professor i pedagogikk og forsker innen feltet pedagogisk filosofi. Hun er også styremedlem i NTL UiT, og deltok i NTLs arbeidsgruppe for forsknings- og utdanningspolitikk som la fram Rapport fra NTLs arbeidsgruppe 2015-2016 Forsknings og utdanningspolitikk. Hennes innlegg tar for seg ideen om akademisk frihet i et historisk perspektiv: Hva la Wilhelm von Humboldt opprinnelig i denne ideen? Hva er forutsetningene for akademisk frihet i dag?

Anne Husebekk er medisiner, professor i immunologi og har vært rektor ved UiT siden 2013. UiT har hatt stor fokus på både de positive og de mer krevende sidene ved næringslivssamarbeid når det gjelder etikk og akademisk frihet. UiT har bl.a. vedtatt «Etiske retningslinjer for samarbeid med eksterne virksomheter». Husebekks vil i sitt innlegg redegjøre for hvordan man ved UiT har arbeidet for å ivareta forskningens frihet i sitt samarbeid med næringslivet, og legge frem aktuelle problemstillinger.

Håkon Fottland er seniorrådgiver ved Avd. for forskning og utviklingsarbeid. Han er UiT-koordinator for nettverket Scholars at Risk (SAR) som arbeider internasjonalt for akademisk frihet i tillegg å gi opphold for akademikere i trusselsituasjoner. Hovedoppgaver er ellers innen internasjonalt samarbeid og forskermobilitet. Håkon var i mange år leder for UiTs Senter for miljø og utviklingsstudier (SEMUT).

Beathe Øgård er leder i SAIH - Studentenes og Akademikernes Internasjonale Hjelpefond. I tillegg til andre SAIH-verv har hun vært praktikant ved Den norske ambassaden i Myanmar og ved UN Women sitt kontor i København. Både UiT og NTL er medlemsorganisasjoner i SAIH.

Forskningspolitisk seminar

Få utskriftsvennlig versjon ved å trykke på denne
Informasjon
     
Når:
16.03.18 kl. 10:15 - 12:00
Hvor:
E0101, 1. etg, E-fløya, HSL-fak + streaming
Studiested:
Tromsø
Målgruppe:
Alle