Lørdagsuniversitetet: Samisk kultur – en drivkraft eller bremsekloss i nord?

Hvordan har samisk kultur, politikk og krav påvirket utviklingen i Nord-Norge?

Tidvis skapes det et bilde av at samiske interesser er i strid med storsamfunnets og at de er en bremsekloss for samfunnsutviklingen, eksempelvis når samene har protestert mot industrielle tiltak slik som Alta-utbyggingen og gruvedrift i Kvalsund.

Likeledes kan det argumenteres for at ivaretakelse av språk, kultur og samiske næringer, både er kostnads- og tidskrevende, hvor ressursene kunne vært brukt annerledes.

I dette foredraget drøftes det om samene og samepolitikken har vært – og er – en bremsekloss eller drivkraft?Spørsmålet søkes besvart med utgangspunkt i konkrete rettsspørsmål slik som rettsavklaring, ressursforvaltning og fiskerispørsmål. Det blir også satt fokus på krefter i samfunnet som nettopp søker å sette den samepolitiske argumentasjonen og utviklingen i et grelt lys, før det avslutningsvis avsløres hvem som er det egentlige bremseklossen. Foredragsholder er Øyvind Ravna, professor ved Det Juridiske fakultet.

Hør en smakebit her: 

Når: 10. februar 2018 kl. 13.00–14.00
Hvor: KulturHuset Tromsø, Lillescenen
Studiested: Tromsø
Målgruppe: alle
Ansvarlig: Camilla Martinsen Torneus
Legg i kalender