Resiliens


Hvorfor er det slik at barn og unge som er utsatt for samme type risiko kan reagere forskjellig?

Resiliens er en fornorskning av det engelske begrepet resilience. Andre brukte norske begreper for fenomenet er «motstandskraft», «mestring» eller «motstandsdyktighet». Resiliens kan forstås som normal utvikling eller fungering under unormale forhold. Dette handler om å klare seg bra på tross av erfaringer med, og eller opplevelser av relativt stor risiko.

Forelesning tar for seg litt om framveksten, forskning og forståelsen av resiliens og hvorfor det er slik at barn og unge som har blitt utsatt for samme type motgang og vansker kan reagere svært forskjellig.

Foto: Colourbox

Foredragsholder: Stipendiat Merete Aasheim.

Forelesningen er åpen og en del av emnet Forebyggende psykisk helsearbeid rettet mot barn og unge (HEL-3505).

Foredraget er gratis. Studenter på emnet trenger ikke å melde seg på. 

Få utskriftsvennlig versjon ved å trykke på denne
Informasjon
     
Når:
31.01.18 kl. 09:15 - 11:00
Hvor:
Campus Alta BT1-2025
Studiested:
Alta
Målgruppe:
Alle


Påmelding
Frist: 30.01.2018

Påmeldingsfristen har gått ut. Beklager