Hvordan forebygge og forstå atferdsvansker?


Kunnskap om hvordan mindre problematisk atferd kan utvikle seg til mere alvorligere atferdsvansker, er viktig for å kunne forebygge, håndtere og behandle atferdsvansker.

Illustrasjonsfoto: ColourboxProblematisk atferd forekommer blant de fleste barn uavhengig av familie, kjønn og alder. Problematisk atferd hos barn oppstår i visse perioder, i varierende grad, dette så vel som hjemme, i barnehagen og på skolen. Kunnskap om hvordan mindre problematisk atferd (f.eks. det å ikke etterkomme beskjeder, uvilje til samarbeid og negativ utagering) kan utvikle seg til mere alvorligere atferdsvansker, er viktig for å kunne forebygge, håndtere og behandle atferdsvansker på virksomme måter.

Vanligvis skiller vi mellom eksternalisert (utagerende) atferd og internalisert (innagerende) atferd. Dette skillet er noe utilstrekkelig, da barn som viser eksternaliserte atferdsvansker også kan ha internaliserte vansker. Denne forelesningen vil dreie seg om hvordan eksternaliserte atferdsvansker utvikler seg. Dette bl.a. forklart ut i fra og med eksempler fra relasjonsteori (tilknytning) og sosial interaksjonslæringsteori, hvordan teoriene samlet sett er relevant for å forebygge og håndtere mindre alvorlig problematisk atferd og hjelpe barn som allerede har utviklet alvorlige atferdsvansker.

Forelesningen passer for alle jobber med eller har barn hovedsakelig i alderen 3 – 8 år, men også eldre barn/ungdom. Foredragsholder: Stipendiat Merete Aasheim.

Forelesningen er åpen og en del av emnet Forebyggende psykisk helsearbeid rettet mot barn og unge (HEL-3505).

Foredraget er gratis. Studenter på emnet trenger ikke å melde seg på. 

Illustrasjonsfoto: Colourbox

Få utskriftsvennlig versjon ved å trykke på denne
Informasjon
     
Når:
30.01.18 kl. 12:15 - 15:00
Hvor:
Campus Alta Seiland (BT3 A203-AUD)
Studiested:
Alta
Målgruppe:
Alle


Påmelding
Frist: 29.01.2018

Påmeldingsfristen har gått ut. Beklager