Prøveforelesning - cand.polit. Reni Jasinski Wright

Cand. polit. Reni Jasinski Wright holder prøveforelesning over oppgitt emne for ph.d.-graden i humaniora og samfunnsvitenskap, studieretning reiseliv:

"Vis etnografiske eksempler på samisk turisme og produktutvikling, diskuter potensiale for identitetspolitiske arbeid, i konkrete møter og ikke-møter. Diskuter hvorledes materiell semiotikk kan bidra til å understøtte/utfordre analyser av dette materialet"

Disputas holdes kl. 12:15 samme sted, hvor det vil være offentlig forsvar av avhandlingen:

"Nå er vi blitt så trygg i oss selv at vi kan selge oss til turister"

Når: 18.12.17 kl 10.15–11.00
Hvor: SVHUM B 1005
Sted: Tromsø
Målgruppe: alle
Ansvarlig: Camilla Andreassen
Legg i kalender