Workshop i pedagogisk filosofi

Et første møte i forskningssamarbeidet i pedagogisk filosofi mellom Universitetet i Bergen og UiT Norges arktiske universitet

 

Onsdag 6. desember

10.30-11.00 Kaffe

11.00-12.00 Gjensidig orientering om miljøene & innspill til form på forskningssamarbeidet

12.00-13.00 Lunsj

13.00-13.45 Thomas Stølen, UiB: Ondskap som pedagogisk problem

14.00-14.45 Jens Breivik, UiT: Frameworks to assess critical thinking and argumentation in online discussions – a discussion about validity

15.00-15.45 Lars Petter Storm Torjussen, UiB: Kritikk av Skjervheims syn på pedagogikk

16.00-16.45 Morten Bartnæs, UiT: Populisme som pedagogisk problem

19.00 Middag

 

Torsdag 7. desember

09.30-10.00 Kaffe

10.00-10.45 Martin Samuelsson, UiB: Opplæring til deliberativt demokrati

11.00-11.45 Andrew Kristiansen, UiT: Reciprocal and Mutual Recognition

11.45-12.45 Lunsj

12.45-13.30 Steinar Bøyum, UiB: Hva skylder vi evnerike barn?

13.45-14.30 Mariann Solberg, UiT: Akademisk danning i kvalifikasjonsrammeverket (EQF, NKR m.fl.) 

14.45-15.30 Oppsummering og videre planer

Starter: 06. desember 2017 kl. 10.30
Slutter: 07. desember 2017 kl. 15.30
Hvor: TEO-H1 1.512 Møterom Oversikten
Studiested: Tromsø
Målgruppe: inviterte
Telefon: 77645916
E-post: mariann.solberg@uit.no
Legg i kalender
Vedlegg / Bilder:
Program Workshop i Pedagogisk filosofi