Kvinnforsks Vinterfest / Kvinnforsk's Winter Party (Tromsø)

50 år med kvinne- og kjønnsforskning – hva nå?

Samtidig som UiT, Norges arktiske universitet fyller 50 år, skifter en av pionerene status fra ansatt til professor emerita. Professor Siri Gerrard kom til UiT som student i 1972 og har siden den gang hatt ulike tilknytningsformer. Hele forskerlivet har hun dedikert til kvinne- og kjønnsforskning med spesiell vekt på fiskeriproblematikk. Det har satt spor og betydd mye for mange i løpet av disse årene, ikke minst for Senter for kvinne- og kjønnsforskning der hun fra 2006 var styreleder og fra 2009 ble ansatt som den første professoren senteret hadde. Senteret vil markere dette sammenfallet med et fagseminar og en feiring av Siri. I fagseminaret kaster vi først et blikk på historien, for deretter å drøfte framtiden for kvinne- og kjønnsforskning ved UiT, Norges arktiske universitet. I forlengelsen av seminaret åpner vi opp for feiring av Siri med mulighet for alle som ønsker det å si noen ord eller på annen måte markere hennes tid ved UiT Norges arktiske universitet 

Av hensyn til matbestilling må alle som vil være med på festen melde seg på.   

Program 

12.30: Sonni Olsen, dekan HSL-fak, ønsker velkommen  

12.45: Karoline Mathisen: kunnskap – kommunikasjon – kapital – kraft
           
 Kåseri ved Kirsti Ytrehus, professor, Institutt for medisinsk biologi  

13.05: Kirsten Sand: Arkitektur og musikk
           
Kåseri ved Ingebrg Hage, professor emerita, Institutt for språk og kultur  

13.25: Fra student til emerita: Et akademisk liv i kjønnsforskningens tjeneste
            
Kåseri ved Siri Gerrard, professor emerita, Senter for kvinne- og kjønnsforskning 

13.45: Pause   

14.00: Dialog om framtiden for kvinne- og kjønnsforskning UiT Norges arktiske  universitetKunnskap – kommunikasjon – kapital – kraft – kunst – kultur?  
Dialogen ledes av Ann Therese Lotherington, professor og prodekan forskning HSL-fak  

Paneldeltare

Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi (BFE); prodekan Bjørn-Petter Finstad

Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning (HSL); dekan Sonni Olsen  

Fakultet for naturvitenskap og teknologi (NT); prodekan Annfrid Sivertsen  

Tromsø Museum (TMU); direktør Lena Aarekol

Det helsevitenskapelige fakultet (Helsefak); dekan Thrina Loennechen

Det juridiske fakultet (Jurfak); dekan Lena Lauritsen Bendiksen

Det kunstfaglige fakultet (Kunstfak); universitetslektor Lillian Grethe Jensen 

15.30: Pause

15.40: Spørsmål og innspill fra salen  

16.10: Avslutning: Paneldeltakernes refleksjoner  

16.30: Vi rigger til fest  

17.00: Åpning av festarrangementet ved Ann Therese Lotherington, Katrin Losleben
            
Lise Nordbrønd og Mai-Camilla Munkejord  

17.30: Mat, mingling, taler, musikk 


2
1.00: Dørene lukkes

 

Når: 29.11.18 kl 12.30–20.00
Hvor: UB 132 (12.30-16.00)
Sted: Tromsø
Målgruppe: alle
Kontakt: Lise Nordbrønd
E-post: Lise.Nordbroend@uit.no

Påmelding
Frist: 25.11.2018
Fristen har gått ut. Beklager
Legg i kalender