Åpne forelesninger i pedagogisk filosofi 2017

I forbindelse med ph.d.-kurs i pedagogikk PED-8006 Danning-Bildung-Literacy vil Professor Hansjørg Hohr og postdoktor Tomas Stølen fredag 17. november holde forelesninger som er åpne for interesserte. Hohr innleder om John Dewey sitt begrep om erfaring som naturalisert danningsbegrep fra 09.30 og Stølen om Hegels danningsforestilling fra 14.30. Vær hjertelig velkommen!

 

Program

09.15-09.30 Presentasjon, informasjon om kursets faglig-pedagogiske opplegg, praktisk info

09.30-10.30 Professor Hansjørg Hohr: ""Erfaring" hos John Dewey som naturalisert danningsbegrep"

10.30-10.45 Pause

10.45-11.45 Fortsatt - Professor Hansjørg Hohr ""Erfaring" hos John Dewey som naturalisert danningsbegrep"

11.45-12.30 Lunsj

12.30-14.30 Muntlige fremlegg av prosjektskisser

14.30-15.30 Postdoktor Tomas Stølen: «Georg W. F. Hegel om danning»

15.30-15.45 Videre arbeid – avrunding 

Når: 17. november 2017 kl. 09.15–15.30
Hvor: TEO-H1 1.413
Studiested: Tromsø
Målgruppe: alle
Lenke: Klikk her
Telefon: 77645916
E-post: mariann.solberg@uit.no
Legg i kalender