Miniseminar: Kjønnsbalanse i akademia

Hvilken rolle spiller aktivt likestillingsarbeid i en hektisk akademisk hverdag? Hvilke synspunkter og holdninger møter vi i likestillingsarbeidet ved UiT? Hvilke problemer skal likestillingsarbeid løse? Hvilke likestillingstiltak er effektive og hvordan møter forskjellige fagfelt sine utfordringer? Hvordan kan kvinner og menn bidra til kjønnsbalanserte miljøer i alle universitets faglige og administrative enheter?
 

Senter for kvinne- og kjønnsforskning (Kvinnforsk) ved UiT Norges arktiske universitet inviterer til Kvikklunsj med miniseminar i Breiviklia rom N119.

Program 

  • Velkommen ved Sigfrid Kjeldaas (leder for UiTs opprykksprosjekt) & Lilli Mittner (prosjektkoordinator Kunstfaks BALANSE-prosjekt ”Kjønn og skjønn”)
  • Kjønnsbalanse ved UiT (Kenneth Ruud, prorektor ved UiT og leder for UiTs likestillingsutvalg)
  • Om dialog som verktøy for likestillingsarbeid ved Malin Rönnblom (docent i statsvitenskap, Umeå center før genussstudier, Umeå universitet)
  • Dialog med deltakerne av miniseminaret ledet av Malin Rönnblom
  • Kvikklunsj og fortsettelse av diskusjon

Miniseminaret arrangeres av Kvinnforsk og Kunstfaks BALANSE-prosjektet ”Kjønn og skjønn”.

Forberedende lesning

Komité for kjønnsbalanse og mangfold i forskning. Omstilling i forskningssektoren – en veileder for likestilling og mangfold. Kif-komiteen, 2016.

Når: 18. oktober 2017 kl. 12.00–14.00
Hvor: Senter for kvinne- og kjønnsforskning (KVINNFORSK), Breiviklia N119
Studiested: Tromsø
Målgruppe: alle
Kontakt: Sigfrid Kjeldaas

Påmelding
Frist: 17.10.2017
Fristen har gått ut. Beklager
Legg i kalender
Vedlegg / Bilder:
veileder_kif