UiT Norges arktiske universitet besøker Skjervøy


Hva gjør noe verdifullt? Er det bare økonomisk verdi som avgjør hvor mye noe er verdt? Kan vi finne verdier i havet som kan bidra med mer enn bare penger i kassa? Kan en fisk være verdifull til noe annet enn middag? Kan det være verdifullt å tenke utenfor boksen når man skal finne gode løsninger for teknologi og innovasjon? UiT Norges arktiske universitet kommer til Skjervøy og gi skoleelever et innblikk i verdifull forskning.

Sildestim i motlys

10:00 -11:30 Velkommen til Skjervøy - eget program i regi av Nord-Troms- vgs.
11:30 -12:00 Lunsj og musikk av Kajander
12:00 -14:15 Foredrag:

  • Morgan Bender – Institutt for arktisk og marin biologi

               «Polartorskens dyrebare liv under isen»  

  • Hans-Matti Blenke – Norges fiskerihøgskole

               «Nye marine kilder for verdifulle alternativer til dagens antibiotika»

  • Alexander Utne – Handelshøgskolen ved UiT

                «Introduksjon til Design Thinking»

14:15 Avslutning med Kajander

Få utskriftsvennlig versjon ved å trykke på denne
Informasjon
     
Når:
26.09.17 kl. 10:00 - 14:15
Hvor:
Skjervøy Kulturhus
Studiested:
Annet
Målgruppe:
Inviterte
Ansvarlig:
Ellen Kathrine Bludd
Telefon:
45002395
Skip to main content