Geir Lundestad om Donald Trump


ACADEMIA BOREALIS, Nord-Norges Vitenskapsakademi, inviterer til foredrag med prof. em. Geir Lundestad mandag 25. september kl. 1900 på Tromsø Museum.


 

Tittelen på foredraget til Geir Lundstad er ‘Donald Trump: Hvorfor ble han valgt, hvorfor kan han holde på som han gjør, kan han sågar bli gjenvalgt?’ 

Spørsmål og debatt. Møtet er åpent for alle interesserte.

Åpen kafé

 

Geir Lundestad (72) er historiker og tidligere direktør for Det norske Nobelinstitutt (1990 - 2015). Lundestad er født i Sulitjelma, et gruvesamfunn i Salten, og oppvokst i Bodø.

Hans fagområde er nyere historie med vekt på USAs forhold til Vest-Europa under den kalde krigen. Lundestad er sannsynligvis mest kjent for «empire by invitation» (imperium gjennom invitasjon), hans forklaringsteori på hvordan Europa fikk, i utgangspunktet skeptiske, USA til å knytte seg sterkt og forpliktende til forsvaret av Vest-Europa mot Sovjetunionen under den kalde krigen.

Lundestad ble cand. philol. med hovedfag i historie ved Universitetet i Oslo i 1970; tema for hovedoppgaven var norsk-tyske relasjoner etter andre verdenskrig. I 1976 tok Lundestad doktorgrad i historie ved Universitetet i Tromsø.

Doktoravhandlingen The American non-policy towards Eastern Europe 1943-1947: Universalism in an area not of essential interest to the United States omhandler hvordan USA vurderte sitt generelle ønske om frihandel i Øst-Europa opp mot hensynet til et avspent forhold til Sovjetunionen.

Lundestad var ansatt ved Universitetet i Tromsø fra 1974 som universitetslektor i historie, professor i amerikakunnskap (1979–88), professor i historie (1988-90). Han har også deltatt i forskningsprosjekt ved Harvard University (1978-79, 1983) og the Woodrow Wilson Center (1988-1989).

 

 

VELKOMMEN!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Få utskriftsvennlig versjon ved å trykke på denne
Informasjon
     
Når:
25.09.17 kl. 19:00 - 20:00
Hvor:
Tromsø Museum
Studiested:
Tromsø
Målgruppe:
Alle
Skip to main content