Disputas - M.Phil. Mikkel Berg-Nordlie


M.Phil. Mikkel Berg-Nordlie disputerer for ph.d. -graden i humanoria og samfunnsvitskap, studieretning historie, og vil offentleg forsvare avhandlinga: 

«Fighting to be Heard – in Russia and in Sápmi. Russian Sámi representation in Russian and pan-Sámi politics, 1992 -2014

Lenke til doktorgradsavhandlinga i Munin.

Prøveforelesinga startar kl. 10.15, samme dag og sted.

Kort samandrag av avhandlinga:

This thesis constitutes a study of Russian Sámi representation in Russian and pan-Sámi politics during the period 1992-2014. It contributes to the study of Sámi political history by exploring the systems for Russian Sámi representation that have been established and disestablished during the period under analysis, and the conflicts that have taken place over the organization of Russian Sámi representation. The thesis takes an interest in analysing the degree of representativeness inherent in various models for Russian Sámi representation, and the effect of pan-Sámi networking on Russian Sámi politics. By addressing this task, the thesis furthermore serves the function of accounting for the background, establishment, and conflicts surrounding the movement for a Russian Sámi Parliament that appeared during the period under analysis.

Rettleiarar:

Professor Hallvard Tjelmeland, Institutt for arkeologi, historie, religionsvitskap og teologi, UiT

Professor Jens Petter Nielsen, Institutt for arkeologi, historie, religionsvitskap og teologi, UiT

Forsker Jørn Holm-Hansen, By- og regionforskningsinstituttet NIBR, Høgskolen i Oslo og Akershus

Bedømmelseskomité:

Professor FD Patrik Lantto, Centrum för Samisk forskning, Umeå Universitet (førsteopponent)

Professor Anne Julie Semb, Institutt for statsvitenskap, Universitetet i Oslo (andreopponent)

Professor emeritus Einar Niemi, Institutt for arkeologi, historie, religionsvitskap og teologi, UiT (leiar av komitéen)

Disputasleiar:

Førsteamanuensis Ketil Zachariassen, Institutt for arkeologi, historie, religionsvitskap og teologi, UiT

Få utskriftsvennlig versjon ved å trykke på denne
Informasjon
     
Når:
15.09.17 kl. 12:15 - 15:30
Hvor:
Auditorium B-1005, HSL-fak.
Studiested:
Tromsø
Målgruppe:
Alle
Ansvarlig:
Telefon:
776 44294
Skip to main content