Boklansering: Et folk, ulike valg. Sametingsvalg i Norge og Sverige

Boka Ett folk, ulike valg lanseres i Alta. Forfatterne Torunn Pettersen, Jo Saglie og Eva Josefsen vil presentere utdrag av boka. Sametingspolitikere vil kommentere. Alle er velkommen.

 

 

Fram til 11. september i år kjemper politikerne om velgernes gunst i sametingsvalget. Men hva mener velgerne om hvem som bør kunne stemme ved valg til Sametinget? Hvordan er det med valgdeltakelsen? Hva mener velgerne om Sametingets legitimitet? Og hvordan ser medienes rapportering av sametingsvalg ut? I boka Ett folk, ulike valg. Sametingsvalg i Norge og Sverige, har forskere søkt å gi svar på disse spørsmålene og flere til.

 

Har du lyst å høre mer om sametingsvalget fra de som har forsket på dette, eller høre hva tre samepolitikere tenker om valgkampen og forskningsbasert kunnskap, kan du komme på lanseringen av boka. Dette skjer på UiT Campus Alta torsdag 31. august kl 12.00.

 

Program

              Velkommen v/Nina Hermansen, Instituttleder IBSA

12.00     Valgdeltakelse ved sametingsvalg v/Jo Saglie, Institutt for samfunnsforskning.

12.10     Hvem skal med? Holdninger til kriteriene for innmelding i sametingenes valgmanntall v/Torunn Pettersen, Sámi allaskuvla.

12.20     NRK og dekningen av sametingsvalget v/Eva Josefsen, UiT Norges arktiske universitet.

 

12.30 – 13.00 Kommentarer til boka i lys av den pågående valgkampen:

 

Ronny Wilhelmsen, Arbeiderpartiet (10 min)

Silje Muotka, Norske Samers Riksforbund (10 min)

Toril Bakken Kåven, Nordkalottfolket (10 min)

 

13.00 – 13.30 Spørsmål og kommentarer

 

Servering: Kaffe og kaker

Arr: Institutt for barnevern og sosialt arbeid, UiT og Sámi allaskuvla/Samisk høgskole

Få utskriftsvennlig versjon ved å trykke på denne
Informasjon
Når: 31. august 2017 kl. 12.00–13.30
Hvor: Cafe Tamsøy
Studiested: Alta
Målgruppe: alle
Ansvarlig: Eva Josefsen