Søk og siter forskningsdata


I styremøtet 9. mars 2017 vedtok universitetsstyret ved UiT Prinsipper og retningslinjer for forvaltning av forskningsdata ved UiT, gjeldende fra 1. september samme år. Formålet med disse er å "avklare ansvar og gi veiledning om hvordan institusjonen og ansatte skal forvalte, dele og bevare forskningsdata i tråd med institusjonens administrative, finansielle og forskningsetiske retningslinjer." Les mer om styrevedtaket her.
 

Forskningsdata har fått økt fokus de siste årene, og det blir gradvis mer vanlig å gjøre data åpent tilgjengelige. Dette gir økte muligheter for å bygge videre på eksisterende forskning, men kan samtidig by på utfordringer hvis man ikke vet hvor man finner disse dataene. På samme måte som man gjør et grundig litteratursøk i forskjellige faser av et forskningsprosjekt, bør man også orientere seg i hva som finnes av eksisterende data. Slik unngår man å samle inn og prosessere de samme dataene på nytt. Samtidig får man også undersøkt hvilke behov det er for nye data, og om det er normer og standarder som er vanlig å følge når det gjelder strukturering, navngivning og dokumentasjon (metadata).

I dette kurset lærer du hvordan du søker data og finner fram i ulike arkiv. Du lærer også hvordan du siterer andres data når du bruker dem i egne publikasjoner.

Universitetsbiblioteket holder flere kurs om håndtering av forskningsdata, se full oversikt her.

Få utskriftsvennlig versjon ved å trykke på denne
Informasjon
     
Når:
17.10.17 kl. 09:15 - 10:00
Hvor:
Norges fiskerihøgskole: Datalab D-206
Studiested:
Tromsø
Målgruppe:
Alle
Telefon:
776 45 735


Påmelding
Frist: 16.10.2017
Påmeldte: 2 av 20 (maks)

Påmeldingsfristen har gått ut. Beklager
Skip to main content