Disputas - MSc i biologi Ireen Vieweg

MSc Ireen Vieweg ved AMB vil offentlig forsvare for ph.d.-graden i naturvitenskap, avhandlingen:

"Biological effects of dietary crude oil on polar cod (Boreogadus saida)”

 

Veiledere:

  • Dr. Jasmine Nahrgang, AMB
  • Professor Jørgen Schou Christiansen, AMB
  • Dr. Haakon Hop, Norsk Polarinstitutt
  • Professor Miren P. Cajaraville, University of the Basque Country, Spania

 

Bedømmelseskomité:

  • Professor Ketil Hylland, Institutt for biovitenskap, UiO (1. opponent)
  • Professor Malin Celander, Göteborgs Universitet, Sverige (2. opponent)
  • Professor Stefano Peruzzi, AMB (internt medlem og leder av komiteen)

Disputasen vil bli avholdt på engelsk og vil bli ledet av prodekan Monica Alterskjær Sundset ved Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi.

Få utskriftsvennlig versjon ved å trykke på denne
Informasjon
Når: 22. juni 2017 kl. 12.15–15.00
Hvor: Store auditorium (E-101), NFH-bygget
Studiested: Tromsø
Målgruppe: alle
Telefon: 776 46018