Automatisk oppgradering til Windows 10 / Automatic upgrade to Windows 10

Dato/tid: 02.06.2017 00:00 - 29.09.2017 00:00
Målgruppe: Ansatte
Opprettet: 02.06.17 15:04
Sist oppdatert: 24.08.17 11:20

Fra og med 15. september begynner ITA å oppgradere kompatible maskiner som fremdeles kjører Windows 7, til Windows 10.

Oppgraderingen vil foregå utenfor vanlig arbeidstid, men hvis du ønsker å ha bedre kontroll over tidspunktet den starter på, kan du gjøre dette selv ved å følge denne veiledningen:

https://uit.no/om/orakelet/frag?p_document_id=493778

Det tar noen timer, så det er tilrådelig å starte den på slutten av arbeidsdagen, før du går hjem.

Hvis du foretrekker å la det gå automatisk, kan du la maskinen stå på og helst av-logget når du forlater den for dagen, dette for å unngå avbrutt arbeid og dermed mulig datatap når installasjonen tvinger avlogging av maskinen.

Hvis maskinen står av i oppgraderingsperioden, risikerer man at oppgraderingen begynner idet maskinen starter igjen, på begynnelsen av arbeidsdagen.

 

English.

Starting September 15, ITA will begin to upgrade compatible machines still running Windows 7, to Windows 10. This will happen automatically.

The upgrade is meant to not interfere with your work and will take place outside of working hours. If you wish to better control when it starts, you can initiate the upgrade yourself by following this guide:

https://en.uit.no/om/orakelet/frag?p_document_id=493778

The process takes a few hours, so it is advisable to start it at the end of the workday.

If you prefer the automatic option, leave your computer on and preferably logged off when you go off work. This is to avoid interrupted work and possible data loss when the installation forces the computer to log off.

If the computer is off during the upgrade period, the upgrade might start immediately the next time you start it.

 


Spørsmål vedrørende denne driftsmeldingen rettes til:

Orakelet
Seksjon for Brukerstøtte ved Avdeling for IT
UiT Norges arktiske universitet
Hjemmeside: http://uit.no/orakel
E-postadresse: orakel@uit.no
Telefon: +47 776 44544


Få utskriftsvennlig versjon ved å trykke på denne
Skip to main content