Språk og samfunn-seminar

Språk og samfunn-gruppa inviterer alle interesserte til kveldsseminar onsdag 15. februar klokka 18:00 på rom E0105 i SV/HUM-bygget i Breivika.  

Innleder denne gangen er master Lukas Kosner (SESAM) som skal snakke om den finske ortodokse kirke og revitalisering av skoltesamisk i Finland. Dette sier innlederen om kveldens foredrag:

Dette foredraget er basert på funnene i masteroppgaven med tittelen God Speaks Skolt Sámi as well. Finnish Orthodox Church as a Domain of Language Use among the Skolt Sámi in Sevettijärvi (Kosner, 2016). En rekke forskere hevder at Den finske ortodokse kirke har vært svært viktig for skoltesamene og skoltesamisk kultur. Ingen har imidlertid fokusert på kirken fra et sosiolingvistisk perspektiv. Denne presentasjonen skal ha fokus på språkforhold i dette domenet og skal drøfte Den finske ortodokse kirke sin rolle i språkrevitalisering av skolte-samisk.
Vi stiller som vanlig med enkel servering. Vel møtt! 
Når: 15. februar 2017 kl. 18.00–20.00
Hvor: E0105 SVHUM
Studiested: Tromsø
Målgruppe: alle
Telefon: 77645645
Legg i kalender