Disputas Ekaterina Sharashova

Master of Public Health Ekaterina Sharashova disputerer for ph.d.-graden i helsevitenskap og vil offentlig forsvare avhandlingen:

“Decline in resting heart rate, its association with other variables, and its role in cardiovascular disease; The Tromsø Study”

Kort sammendrag av avhandlingen:

I løpet av de siste tiårene falt hvilepulsen hos befolkningen i Tromsø med omlag 10 slag i minuttet viser Tromsøundersøkelsen. Studien viser også at hvilepuls og langsiktige endringer i hvilepuls forutsier fremtidig risiko for kardiovaskulær sykdom og død. 

Fra 1986 til 2008 falt hvilepulsen i Tromsø med omlag 9 slag i minuttet hos menn og 12 hos kvinner i alle aldre. I stor grad var nedgangen i hvilepuls uavhengig av andre kardiovaskulære risikofaktorer, og mindre enn en femtedel av nedgangen var assosiert med gunstige endringer i blodlipider, blodtrykk, fysisk aktivitet, røyking, kroppsmasseindeks og behandling av blodtrykk. Denne nedadgående trenden i hvilepuls anses som gunstig fordi høy hvilepuls er assosiert med økt risiko for hjerteinfarkt og død hos begge kjønn og også økt risiko for atrieflimmer hos menn og iskemisk hjerneslag hos kvinner. Menn med lave nivåer av hvilepuls gjennom voksenlivet hadde lavere risiko for hjerteinfarkt og død enn alle andre typer forløp av hvilepuls over tid. Vi undersøkte ikke om personer med moderat og høy hvilepuls kan ha nytte av å senke hvilepulsen, men overvåking av hvilepulsen og dens variasjon kan brukes til risikovurdering og prognose. (Avhandlingen er tilgjengelig for utlån hos Seksjon for forskningstjenester frem til disputasdato)

Veiledere
Hovedveileder førsteamanuensis Tormod Brenn, ISM
Biveileder professor Tom Wilsgaard, ISM

Bedømmelseskomiteen
Professor i medisin Annika Rosengren, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Sverige – 1. opponent
Professor i biostatistikk Thor Aspelund, The Centre of Public Health Sciences, Department of medicine, University of Iceland, Island – 2. opponent
Professor i epidemiologi David Leon, Det helsevitenskapelige fakultet, UiT – Norges arktiske universitet – leder av komité

Disputasleder
Førsteamanuensis Torkjel Sandanger, Institutt for samfunnsmedisin, Det helsevitenskapelige fakultet, UiT – Norges arktiske universitet

Prøveforelesning over oppgitt emne holdes kl. 10.15, samme sted: “Socio-economic inequalities in cardiovascular disease today”

Når: 10.02.17 kl 12.15–00.00
Hvor: Tannbygget
Sted: Tromsø
Målgruppe: alle
Ansvarlig: Kristin Lagesen
Legg i kalender