Disputas - master Tatiana Wara

Master Tatiana Wara disputerer for ph.d. –graden i humaniora og
samfunnsvitenskap, studieretning samfunnsplanlegging og kulturforståelse, og vil offentlig forsvare avhandlingen:

“Den mobile kroppen. En kroppsfenomenologisk studie av reorienteringspraksiser blant russiske kvinnelige migranter i Finnmark"

Bedømmelseskomité:

Professor Kirsten Simonsen, Roskilde Universitet, Danmark (førsteopponent)

Forsker I Hilde Danielsen, Uni Research Rokkansenteret (andreopponent)

Professor emeritus Georges Midré, Inst. for sosiologi, statsvitenskap og samfunnsplanlegging (leder av komiteen)

Disputasleder:

Instituttleder Marcus Buck, Institutt for sosiologi, statsvitenskap og samfunnsplanlegging

Prøveforelesning over oppgitt emne holdes den 20. januar kl. 10:15, samme sted:

“Gjør rede for perspektivet som kalles «den affektive vendingen» og diskuter dens relevans for tolkninger av et empirisk materiale”

Når: 20.01.17 kl 12.15–15.00
Hvor: Auditorium E-0101, HSL-fakultetet
Sted: Tromsø
Målgruppe: alle
Ansvarlig: Lena Cecilie Bogstrand
Legg i kalender