Prøveforelesning - master Tatiana Wara

Master Tatiana Wara holder prøveforelesning over oppgitt emne for ph.d. –graden i humaniora og samfunnsvitenskap, studieretning samfunnsplanlegging og kulturforståelse:

“Gjør rede for perspektivet som kalles «den affektive vendingen» og diskuter dens relevans for tolkninger av et empirisk materiale”

Disputas holdes kl. 12:15 samme sted, hvor det vil være offentlig forsvar av avhandlingen:

“Den mobile kroppen. En kroppsfenomenologisk studie av reorienteringspraksiser blant russiske kvinnelige migranter i Finnmark"


Når: 20.01.17 kl 10.15–11.00
Hvor: Auditorium E-0101, HSL-fakultetet
Sted: Tromsø
Målgruppe: alle
Ansvarlig: Lena Cecilie Bogstrand
Legg i kalender