Fagdag: Åpen barnehage i Familiens hus

RKBU Nord inviterer ansatte i åpen barnehage til nasjonal fagkonferanse i Bodø i mars 2017.

PROGRAM 

Fagdag, for og med, ansatte i Åpen barnehage

Sted: Rønvik familiesenter, Nordstrandveien 41, 8012 Bodø.

Illustrasjon: Familiens hus 

09.00-09.30 Velkommen og gratulere med dagen, kort om forskningsresultater fra Åpen barnehage v/Mariann Bellika Hansen

09.30-11.30 Folkehelsearbeid i Åpen barnehagen v/ Ingunn Skjesol Bulling.
- Jeg har sett på hvordan samhandlingen i de åpne barnehagene gir rom for integreringsprosesser. Denne arenaen er spennende fordi den bringer ulike mennesker sammen. I tillegg har jeg interessert meg for potensialet som ligger i slike åpne møteplasser, når de er koblet til andre kommunale tjenester. Åpne barnehager representerer for meg et uforløst potensiale for godt folkehelsearbeid i lokalsamfunnet.

11.30-12.30 Lunsj

12.30-14.30 Pedagogens rolle i den Åpne barnehagen – korte innlegg på tema  

  • Å være pedagog for barn og voksne,
  • Foreldrestøttende arbeid,
  • Utfordringer i yrkesrollen,
  • Erfaringsutveksling

14.30-15.00 Kaffepause

15.00-15.45 Erfaringer fra dagen i dag, og en diskusjon rundt kompetansebehov for ansatte i Åpen barnehage, skal vi møtes igjen?

 

Vi ønsker å lage en dag der dere deltakere er aktive med deres synspunkter, spørsmål og ikke minst erfaringer. Ingen deltakeravgift, men bindende påmelding etter 22.02, grunnet lunsjbestilling. 

Få utskriftsvennlig versjon ved å trykke på denne
Informasjon
Når: 08. mars 2017 kl. 09.00–16.00
Hvor: Rønvik familiesenter, Nordstrandveien 41, 8012 Bodø.
Studiested: Bodø
Målgruppe: alle
Telefon: 77644251

Påmelding
Frist: 22.02.2017
Fristen har gått ut. Beklager

Vedlegg / Bilder
programfagdag080317