Nord-Norge og Ishavet fram til 1909

Tromsø Kvenforening/Tromsan Kveeniyhistys inviterer  til foredraget "Nord-Norge og Ishavet fram til 1909. Hvorfor utgjorde kvenene flertallet av nordnorske fangstskippere?" med forfatter Kjell-G. Kjær onsdag 30. november kl. 1900 på Polarmuseet

Kjell-G. Kjær har tidligere i høst gitt ut boka "Ishavsfarerne 1859─1909". Dette er historien om de hverdagsheltene som hadde Ishavet som arbeidsplass. Den bygger i hovedsak på ishavsfarernes egne beretninger i brev, dagbøker og skipsjournaler. Andre viktige kilder er avisomtaler, seilingslister, tolljournaler og fangst- og forlisrapporter. Kjær dokumenterer omfattende kvensk andel i «norsk» ishavsflåte i seilskutetiden for 100 til 150 år siden.

Kjell-G. Kjær har studert historie ved Universitetet i Tromsø og er forfatter av en rekke artikler i årbøker og i «Polar Record» som utgis av Universitetet i Cambridge. Tema i artiklene har vært Ishavet, skip, arktiske ekspedisjoner og fangst.

Når: 30. november 2016 kl. 19.00–20.00
Hvor: Polarmuseet
Studiested: Tromsø
Målgruppe: alle
Ansvarlig: Karen Marie Christensen
Legg i kalender