Dagskonferanse - Det grønne skiftet

Dagskonferanse ved Universitetet i Tromsø – Norges Arktiske Universitet 
Fredag 23.september 2016
Sted: UiT, HSL-fakultetet, aud E- 0101

Fagdag for ansatte, studenter og alumni ved programmet Samfunnsplanlegging og kulturforståelse – og andre interesserte

Det grønne skiftet


Å planlegge for det grønne skiftet; i spenninga mellom miljømessig, økonomisk og sosial bærekraft 

«Det grønne skiftet» er blitt det nye slagordet for utviklingen mot et mer bærekraftig samfunn. Det gir et enda tydeligere signal om endring enn tidligere. Hvordan kan vi planlegge for radikale omstillinger mot et lavutslippssamfunn samtidig som vi sikrer sosialt og økonomisk bærekraftige samfunn? Koplingen mellom planlegging og handling blir her satt på spissen. Betyr det at vi må lage andre typer planer? Må planprosessene involvere andre aktører? Må vi planleggere i større grad bli «aktivister»? Og hva da med de folkevalgte?

Program

10.00: Åpning. Presentasjonsrunde studenter, stab, alumni og øvrige deltagere

10.20: Den kompakte byen; Byen som verksted for grønne løsninger.
Torill Nyseth, professor i samfunnsplanlegging, ISS, UiT 

10.40: Bærekraftig byutvikling; hvordan måle et steds bærekraft?
Milan Dunderovic, areal- og samfunnsplanlegger, Rambøll

11.10: Arbeidet med bymiljøpakke; dilemmaer og løsninger.
Mette Mohåg, byutviklingssjef Tromsø Kommune

11.40: Diskusjon

12.00: Lunsj

12.45: Planlegging i spennet mellom motstridende næringsinteresser. Tilfellet Spildra.
Fylkesmannen i Troms

13.15: Kunnskap for bærekraftig omstilling; Hvordan kan studentene bidra?
Korte presentasjoner alumni og studenter, åpen diskusjon

13.40: Studentleia aktivitet

13.40: Møte alumni-foreninga

14.15: ”Creative Approaches to Planning and Local Development. Insights from small and Medium-Sized Towns”
Boklansering på Akademika, Universitetsbokhandelen

16.00: Sosialt samvær på byen!

 

Ansvarlig: Anniken Førde (anniken.forde@uit.no) og Torill Nyseth (torill.nyseth@uit.no)

Når: 23.09.16 kl 10.00–16.00
Hvor: HSL-fak, aud E-0101
Sted: Tromsø
Målgruppe: alle
Lenke: Klikk her
Ansvarlig: Anniken Førde
Telefon: 776 45464
E-post: anniken.forde@uit.no

Påmelding
Frist: 19.09.2016
Fristen har gått ut. Beklager
Legg i kalender