Jernbanedagen, Tema «Vedlikehold i et fremtidsperspektiv»

Bli med på en innholdsrik ettermiddagsammen med ledere, forskere, fagfolk og fremtidens medarbeidere hvor vi setter fokus på utfordringer knytet til vedlikehold – hvordan bygger vi for smart vedlikehold?

 

 

Program

Velkommen med Ståle Herving, UiT og Håkon Andreassen, JBV

15.00 - 16.20

•«Nye NTP – hva skjer nå?» ved Tor Nicolaisen - Strategi og samfunn, JBV
•«Enklere vedlikehold ved å modellerer prosjekter i 3D» ved Kristin Lysebo - InterCity-prosjektet, JBV
•«Dagens utfordringer og gode løsninger på Ofotbanen» ved Knut Karlsen – Ofotbanen, JBV
•«Kompetansebehovet i Jernbanesektoren fremover» ved Christian Schjelderup – Kompetansesenteret, JBV 
 

16.20 - 16.45 Pause m/ kaffe og frukt ved stand

 

16.45 - 17.55

•«Traineeè i Jernbaneverket» ved Line Skar – strategi og samfunn, JBV
•«Erfaringer ved bygging og vedlikehold av Ofotbanen» ved Stian Seljenes - Taraldsvik AS
•«Numerical Modelling of Switches and Crossings towards an Optimized Turnout Design” ved Albert Lau Leong Lee, NTNU
•«Sideterreng, drenering og stikkrenner – vi bygger med tanke på effektiv vedlikehold» ved Geir Vatne, plan og teknikk, JBV

17.55 - 18.45 Servering av pizza og mingling ved stand

 

Konferansier for dagen – Håkon Andreassen, FoU - JBV

Få utskriftsvennlig versjon ved å trykke på denne
Informasjon
Når: 08. september 2016 kl. 15.00–19.00
Hvor: Auditorium 5, Campus Narvik
Studiested: Narvik
Målgruppe: alle
Telefon: 41334235