Disputas – Master i farmasi Per-Jostein Samuelsen

Master i farmasi Per-Jostein Samuelsen disputerer for ph.d.-graden i helsevitenskap og vil offentlig forsvare avhandlingen:

“Use of analgesics in the general population: Trends, persistence, high-risk use and associations with pain sensitivity”

Kort sammendrag av avhandlingen:
I 2007-2008 oppga nær 60 % av kvinner og en tredjedel av menn i alderen 30 år og eldre bruk av smertestillende siste fire uker. Forbruket har økt de siste tre-fire tiårene. – Økningen kan skyldes bedre behandling av smerte. Andre mulige forklaringer er en mulig økning i forekomst av smertetilstander, høyere levealder, økt tilgjengelighet, holdningsendringer og markedsføring, sier Per-Jostein Samuelsen, doktorgradsstipendiat ved RELIS Nord-Norge og Institutt for samfunnsmedisin, UiT Norges arktiske universitet. –  Mange bruker smertestillende, men få er langvarige brukere. Fire prosent av befolkningen i alderen 30-87 år var langvarige brukere av reseptpliktige smertestillende mens forekomsten var 10 % blant de med kroniske smerter, sier Samuelsen. Effekten av smertestillende ved kroniske smerter synes begrenset. – For et mindretall kan likevel smertestillende virke godt. Utfordringen er bivirkningene. Vi fant holdepunkter for høyrisikobruk av smertestillende, sier Samuelsen.

Bruk av smertestillende var forbundet med høy smertefølsomhet. Brukere av opioider alene, som Paralgin forte, var mer smertefølsomme enn brukere av andre smertestillende eller ikke-brukere.

– Opioidbruk kan noen ganger føre til mer smerte. Smertefølsomhet sier kanskje likevel mer om alvorlighetsgraden til den underliggende smertetilstanden. Kanskje kan smertetester i fremtiden være til hjelp i valget av smertestillende, slik at færre blir utsatt for bivirkninger?, avslutter Samuelsen.

 (Avhandlingen er tilgjengelig for utlån hos Seksjon for forskningstjenester frem til disputasdato)

Veiledere
Professor Anne Elise Eggen, Institutt for samfunnsmedisin, UiT Norges arktiske universitet - hovedveileder
Professor Audun Stubhaug, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo - biveileder
Seniorforsker Christopher Sivert Nielsen, Divisjon for psykisk helse, Nasjonalt folkehelseinstitutt - biveileder
Bedømmelseskomiteen
Førsteamanuensis Björn Wettermark, Institutionen för medicin, Centrum för Läkemedelsepidemiologi, Karolinska Institutet, Sverige, 1. opponent
Professor Jesper Hallas, Institutt for Sundhedstjenesteforskning. Klinisk farmakologi Fase IV Enheten, Syddansk Universitet, Danmark, 2. opponent
Førsteamanuensis Marit Waaseth, Institutt for farmasi, UiT Norges arktiske universitet, leder
Disputasleder
Førsteamanuensis Åge Wifstad, Institutt for samfunnsmedisin, UiT Norges arktiske universitet
Prøveforelesning over oppgitt emne holdes kl. 11.15, samme sted: "Do we have over- or underuse of different types of analgesics, and if so, what should we do about it?"
Når: 19.08.16 kl 13.15–16.00
Hvor: Store AUD, MH
Sted: Tromsø
Målgruppe: alle
Ansvarlig: Susanne Fomsgaard How
Legg i kalender