SAMINOR-KONFERANSEN «Gozihit dearvvašvuođadili – Våke over helsa»Velkommen til SAMINOR-konferanse i Tromsø, 17.–18. november 2016


Sted: Clarion Hotel The Edge, Tromsø


Senter for samisk helseforskning har gleden av å invitere til SAMINOR-konferanse hvor sentrale funn fra SAMINOR 1 og SAMINOR 2-undersøkelsene blir presentert. Konferansen skal også belyse hvilken nytteeffekt slike helseundersøkelser har for befolkningen, samfunnet, helsepolitikere og -administratorer, og utdanningssystemet. Veien videre for SAMINOR skal også diskuteres sammen med mange sentrale aktører.

Program 

Torsdag 17. november
Kl. 11.00-12.00
Tema: SAMINOR – en kunnskapsbase i nord
Lunsj
Kl. 12:00–12.45
Velkomsthilsener:
Helse- og omsorgsdepartementet, Sametinget, UiT Norges arktiske universitet
Kl. 12:45-13:00
Kulturelt innslag
Kl. 13:00 -13:45
SAMINOR – en kunnskapsbase i nord:
SAMINOR 1 og 2: En oppsummering av 14 år med datainnsamling, forskning og formidling v/Ann Ragnhild Broderstad, SSHF/UNN
Kl. 13:45–14:00
Kaffepause
Kl. 14.00-14.30
Forskningsfunn fra SAMINOR: 
Hjertesykdom blant samer og ikke-samer i Nord-Norge, v/Bent-Martin Eliassen, SSHF 
Kl. 14:30–15:00
Forskningsfunn fra SAMINOR: 
Vold og overgrep blant samer og ikke-samer, v/Astrid Eriksen, SANKS/ SSHF 
Kl. 15:00–15:15
Kaffepause
Kl. 15.15-15.45
Når data ikke finnes. Utfordringer fra vårt naboland Sverige
v/Petter Stoor SANKS/SSHF
Kl. 15:45-16:45
Tema: SAMINORs betydning for utformingen av fremtidens helsetilbud

Troms Fylkeskommune v/ Vibeke Skinstad, ass fylkeskultursjef og avd.leder folkehelse, idrett og friluftsliv. Kautokeino kommune v/ Marit Karlsen kommuneoverlege. Tysfjord kommune. Sørsamiske samfunn v/Anne Lajla Westerfjell Kalstad lege LHL-klinikkene Røros

Kl. 19:00
Festmiddag på Clarion Hotel The Edge for alle deltakere (påmelding via nettsiden)

 

 

Fredag 18. november
Kl. 08:30–09:15
 Tema: Beslektede helseundersøkelse
Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag (HUNT), v/Jostein Holmen, HUNT/NTNU
Kl. 09:15-10:00
Kl. 10:00–10:15
Kaffepause
 
Tema: Hva bør fremtidens helseforskning fokusere på? Erfaringer og innspill 
Kl. 10.15-10:35
Sametinget v/ Sametingsråd Henrik Olsen
Kl. 10:35–10:55
Helse Nord v/ adm.direktør Lars Vorland
Kl. 10: 55-11.55
Panel
Kl. 11:55 -12:00
Vel heim
Kl. 12:00
Lunsj

Med forbehold om endringer.

Starter: 17.11.16 kl 11.00
Slutter: 18.11.16 kl 12.00
Hvor: Clarion Hotel The Edge, Tromsø
Sted: Tromsø
Målgruppe: alle
Kontakt: Frøydis Kvaløy
E-post: fkv005@post.uit.no
Legg i kalender