Er utvinning ​av arktisk olje og gass forenlig med togradersmålet?

Vi arrangerer et ett-dagsseminar og paneldebatt ved UiT Norges arktiske universitet om letevirksomhet og utvinning av olje og gass i nordområdene i et klimaperspektiv. Vi satser både på et arrangement som skal være et dypdykk i problematikken, samtidig som vi forsøker å få til noe som har en bred appell og som kan samle mange tilhørere. Seminaret er åpent for alle. Målgruppen er studenter og ansatte ved UiT, skoleklasser i videregående skole, miljøaktivister, politikere, og journalister og mediefolk. Seminaret vil være på engelsk.
 

Ideen er å fokusere både på de rent vitenskapelige/juridiske aspektene og på de politiske. Tiden før lunsj brukes til mer vitenskapelig orienterte foredrag og tiden etter lunsj på de mer politiske. Det hele avrundes med en paneldebatt.
 
Vi har fått tak i et eminent knippe av foredragsholdere. Prof. Paul Ekins er en av forfatterne av en omdiskutert artikkel i Nature som konkluderer med at arktisk olje og gass bør bli liggende under havbunnen. Han er professor of Resources and Environmental Policy og Director UCL Institute for Sustainable Resources, University College of London. Dr. David Stainforth, klimaforsker ved ved London School of Economics, snakker om usikkerhet i klimaprognoser. Harald Nypan, analysesjef, Norsk olje & gass, beskriver det norske Arktis som profitabel olje- og gassprovins. Beate Sjåfjell, jussprofessor fra UiO diskuterer lovligheten av fortsatt utvinning av petroleum i Arktis. Tore Killingland, spesialrådgiver i Norsk olje & gass, tar for seg gassutvinning i en global klimakontekst. Anders Bjartnes, redaktør av nettavisen "Energi og Klima,"  drøfter gass versus fornybart i et langsiktig perspektiv. Peter Haugan, professor i geofysikk ved UiB, diskuterer alternative framtidsvisjoner og akademias rolle. Kristoffer Rypdal, professor i klima-matematikk ved UiT, vil lede møtet, og også gi en oversikt over globale klimaprognoser og utsiktene for å oppfylle togradersmålet. 
 
 
Vi serverer lunsj til deltakerne i seminaret og vil derfor ta opp påmelding. Fristen er mandag 5. september.
 
Arrangør: Gruppa i klima-matematikk ved Institutt for matematikk og statistikk, UiT Norges arktiske universitet.
Når: 12.09.16 kl 09.00–15.00
Hvor: Aud Max på Administrasjonsbygget
Sted: Tromsø
Målgruppe: alle
Ansvarlig: Hege-Beate Fredriksen

Påmelding
Frist: 05.09.2016
Fristen har gått ut. Beklager
Legg i kalender
Vedlegg / Bilder:
Program-arctic-oil-gas-workshop