Seminar: Flyktningsituasjonen og integrering i Nord Norge

Dagsaktuelt åpent seminar onsdag 27. januar med fokus på å ta imot flyktninger og det å være flyktning

PROGRAM: Se vedlegg

Arrangør: Avdeling for vernepleie 

Få utskriftsvennlig versjon ved å trykke på denne
Informasjon
Når: 27. januar 2016 kl. 09.00–16.00
Hvor: Harstad - Store Auditorium
Studiested: Harstad
Målgruppe: alle


Vedlegg / Bilder
dagsseminar-med-fokus-på-flyktningesituasjonen-i-Nord-norge