Lørdagsuniversitetet: Urfolkspolitikk i nord, grensesprengende eller bremsekloss for lokal utvikling

I anledning Samefolkets dag vil Senter for samiske studier holde et foredrag om urfolkspolitikk.

 

 

UiT Norges arktiske universitet feirer dagen med å invitere til Lørdagsuniversitet, med kake og kaffeservering.

 

Foredragsholderne Else Grete Broderstad og Eva Josefsen er ansatte ved Senter for samiske studier. Begge er statsvitere og har jobbet med samiske og urfolkspolitiske problemstillinger over mange år.

Da Jonas Gahr Støre talte på UiT Norges arktiske universitet i høsten 2015, sa han at Norge må sørge for å ha et ideforsprang i nord, at vi må være nyskapende og utvikle ny kunnskap. Agenda Nord-Norge snakker om landsdelssatsninger og skal bidra til koplinger og kunnskap som fremmer verdiskaping. De to foredragsholderne spør hva som er urfolkspolitikkens plass og hva som er mulighetene for urfolksinvolvering i denne store fortellingen om det nordlige Norge.

Foto: Inger Elin Utsi
Få utskriftsvennlig versjon ved å trykke på denne
Informasjon
Når: 06. februar 2016 kl. 13.00–14.00
Hvor: Studentersamfunnet Driv
Studiested: Tromsø
Målgruppe: alle