Disputas - master i biologi Vivian Berg

Master i biologi Vivian Berg disputerer for ph.d.-graden i helsevitenskap og vil offentlig forsvare avhandlingen:

“Concentrations and predictors of persistent organic pollutants in pregnant women and associations with maternal and infant thyroid homeostasis. The NorthernNorway Mother-and-Child Contaminant Cohort Study

Kort sammendrag av avhandlingen:

Vi har undersøkt konsentrasjoner av miljøgifter i gravide kvinner og hvilke faktorer som beskriver høye eller lave konsentrasjoner i blodet. Vi har undersøkt om konsentrasjonene kunne settes i sammenheng med uregelmessigheter i stoffskiftet hos mor og barn. Arbeidet baserer seg på blodprøver og opplysninger om kosthold og livstil hos 391 gravide kvinner og deres barn som deltok i MISA studien i perioden 2007-2009. Antall barnefødsler, studietidspunkt, mors fødselsår og kostholdsvaner er viktige forklaringsfaktorer for konsentrasjoner av miljøgifter i blod hos kvinner. Flere miljøgifter viste en sammenheng med mors stoffskifte i og etter graviditeten. Alle endringer i mors hormoner som følge av påvirkning av miljøgifter, var små og vi kan ikke si om resultatene er av klinisk betydning for kvinnene eller barna, men små endringer i mors hormonnivåer gjennom svangerskapet kan påvirke fosterutviklingen.(Avhandlingen er tilgjengelig for utlån hos Seksjon for forskningstjenester frem til disputasdato)

Veiledere
Hovedveileder professor Jon Øyvind Odland
Biveileder seniorforsker Torkjel Sandanger
Biveileder spesialkonsulent dr.scient. Ole Martin Fauskevåg

Bedømmelseskomiteen
Adjunct professor Pal Weihe, University of Faroe Islands. Consultant at Department of Occupational Medicine and Public Health, The Faroese Hospital System, The Faroe Islands – 1. opponent
Professor Arja Rautio, Centre for Arctic Medicine, The Thule Institute, University of Oulo, Finland – 2. opponent
Post Doc Karina Standahl Olsen, Institutt for samfunnsmedisin, Det helsevitenskapelige fakultet, UiT Norges Arktiske Universitet – leder av komité

Disputasleder
Instituttleder/Professor Magritt Brustad, Institutt for samfunnsmedisin, Det helsevitenskapelige fakultet, Universitetet i Tromsø – Norges arktiske universitet

Prøveforelesning over oppgitt emne holdes kl. 10.15, samme sted: “Similarities and differences of different POPs in their behavior and effects in humans”.

Når: 10.12.15 kl 12.15–16.00
Hvor: Tabletten, Farmasi-bygget
Sted: Tromsø
Målgruppe: alle
Ansvarlig: Laila Berg Nilsen
Legg i kalender